Kapital- og gældsrådgivning

Den økonomiske lavkonjunktur og manglen på kapital har gjort det sværere for danske virksomheder at skaffe finansiering. Situationen har også skabt et større behov for at optimere kapital- og gældsstrukturerne. Samtidig mødes virksomhederne med skærpede krav fra finansielle institutioner, og mange har brug for uafhængig rådgivning om kapital- og gældsstrukturer.

Vi kan hjælpe dig med at optimere din virksomheds kapitalstruktur og med at udarbejde det materiale, som finansieringsinstitutterne kræver.


Innovativ rådgivning gennem hele forløbet

 • Vi er uafhængige af bankerne, og vi har erfaringen, ressourcerne og tilstrækkelig indsigt til at rådgive vores kunder og levere i forhold til kundens finansieringsbehov.
 • Vores engagerede team har daglig kontakt med banker og andre finansieringskilder på tværs af brancher og kan derfor tilbyde vores kunder opdateret rådgivning om likviditet og prissætning.
 • Vores transaktionserfaring gør, at vi ved, hvordan man bedst arbejder sammen med bankerne med henblik på den bedste eksekvering – ud fra den struktur og de vilkår, der bedst passer for dig. le resultat
 • Likviditet er en mangelvare, og bankerne er blevet mere risikoaverse, hvorfor der i dag stilles højere krav til business casen, dokumentation og sikkerhed.
 • Vores gældseksperter arbejder på tværs af finansieringssfæren – vi kender långiverne, og vi ved, hvad der har betydning for dem og hvilke krav de stiller.
 • Vores specialister fokuserer på at støtte virksomheder gennem det stress, der er forbundet med refinansiering ved en restrukturering.
 • Vi har tætte forbindelser på tværs af den danske og europæiske bank- og finansieringssektor, og vi har et indgående kendskab til eksisterende likviditetskilder.


Sådan hjælper vi dig

Gældsrådgivning

 • Udarbejdelse af gældsstrukturer, der afspejler din branche og de krav, som finansieringsinstitutterne stiller.
 • Udførsel af gældskapacitetsanalyse. Vi hjælper med at finde de muligheder, der er for at vokse med din virksom¬heds nuværende kapitalstruktur.
 • Udarbejdelse af stresstest ud fra forskellige risikoscenarier.
 • Analyse af likviditetsberedskab, herunder behovet for committede faciliteter.  
 • Analyse af mulighederne for opkøb. Vi kan hjælpe med at undersøge din virksomheds muligheder for at vokse via tilkøb og finde frem til, hvilke risikofaktorer virksomheden bør fokusere på.
 • Udførsel af finansiel cost-benefit-analyse (WACC-kurve). Vi hjælper dig med at finde frem til det optimale forhold mellem egen- og fremmedkapital.
 • Rådgivning. Vi yder rating-rådgivning, hvis du overvejer at opnå en offentlig rating og/eller at indhente finansiering på kapitalmarkedet.
 • Udførsel af peer group- og brancheana¬lyse. Vi kan hjælpe dig til at få et bedre indblik i dine konkurrenters adfærd.
 • Rådgivning om restrukturering og beskyttelse af værdier.


Kredit- og bankrådgivning

 • Udarbejdelse af finans- og risikopolitik med klare definitioner af mål for marginer, gearing, soliditet, risiko og likviditetsberedskab.
 • Udarbejdelse af ”bankpakke”, herunder business case, budgetmateriale, scenarier, term sheets mv.
 • Udførsel af stresstest af budgetmateriale og beregning af nødvendige headrooms.
 • Rådgivning om udarbejdelse af lånedokumentation, herunder at sikre, at covenants og øvrige vilkår ligger inden for de budgetterede forventninger.
 • Analyse af finansieringsinstrumenter, kilder og likviditetsberedskab.
 • Analyse af bankfinansiering kontra andre finansieringskilder.
 • Koordinering og ledelse af processer ved refinan¬siering, akkvisitionsfinansiering, syndikerede lån, club deal-faciliteter og obligationsudstedelser.
 • Analyse af prisstruktur (renter), herunder hvilken indvirkning deponering af sikkerhed kan have på prisen.
 • Vurdering af markedslikviditet.
 • Koordinering af de forskellige parter i processen, både inden for lån- og obligationsfinansiering.  


Kontakt os

Ring til os eller udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig.

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.