Offentligt Privat Partnerskab (OPP)

Finansiering, design, etablering og drift i ét samlet udbud

Det specielle ved Offentligt Privat Partnerskab (OPP) er, at det offentlige ikke blot udbyder opførelsen af et anlæg eller en bygning, men at finansiering, design, etablering samt drift og vedligehold bliver koblet i ét samlet udbud.

Typisk vil et OPP-projekt indebære betydelig investering fra den private operatør, som løbende bliver betalt af det offentlige over kontraktperioden. På den måde adskiller OPP projekter sig fra traditionelle offentlige projekter, idet der sker en overdragelse af driftsrisici over en længere kontraktperiode, der typisk vil strække sig over 20-30 år.

Gode erfaringer med OPP-modellen  

Internationalt bruges OPP-modellen inden for en lang række forskellige områder. Der er især gode erfaringer med projekter inden for infrastruktur, uddannelse, sport, sundhed, forsvar, fængselsdrift samt offentlige administrationsbygninger. Kontakt os, hvis du vil høre mere om muligheden for at bruge OPP-modellen inden for dit område.

Læs artiklen "OPP på agendaen" med PwC Partner Jan Hetland Møller i magasinet Ledelse & Uddannelse.

Læs "Offentlige myndigheder: OPP er en succes" med konklusioner fra en undersøgelse, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet i samarbejde med PwC. Undersøgelsen bygger på erfaringer fra de eksisterende 13 danske OPP-projekter.

Forskellige samarbejdsformer

Et samarbejde eller partnerskab kan variere indholdsmæssigt. Der findes forskellige organiserings- og finansieringsformer, når en offentlig part overlader opgaver til det private marked. Offentligt Privat Partnerskab er blot ét eksempel på en samarbejdsform. Partnerskaber kan indebære udførelse af alt - fra bygge- og anlægsopgaver til drifts- og serviceopgaver.

Organisations- og finansieringsformerne kan spænde fra helt ejerskab og fuld finansiering samt placering af risici hos den offentlige part, til total overdragelse af dette til en privat leverandør.

PwC er førende rådgiver inden for OPP

PwC er på verdensplan den førende rådgiver inden for Offentligt Privat Partnerskab. Vores globale OPP-team består af mere end 450 medarbejdere. Et samarbejde med PwC's specialister sikrer:
  • Et veldokumenteret beslutningsgrundlag baseret på en analyse af projektets økonomiske potentiale
  • Vurdering af optimal strategi for gennemførelse af et specifikt projekt
  • Optimal inddragelse og allokering af risiko, herunder analyse af de væsentligste risici og deres indbyrdes påvirkning
  • Vurdering af skatte- og afgiftsforhold samt bevillings- og deponeringsregler
  • Udnyttelse af udenlandsk erfaring
  • Effektiv tilrettelæggelse og styring af processen

Kontakt os om OPP

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder, så kontakt os. Du finder kontaktinformation til højre på siden.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.