Undervisere på PwC's IFRS-kurser

Henrik Steffensen, partner


Partner i PwC’s globale netværk af IFRS eksperter. Arbejdsområder består af årsregnskabsloven, internationale regnskabsstandarder, selskabsret og bogføringsloven. Har speciale inden for køb og salg af virksomheder, herunder strukturering af opkøb, udbytteoptimering, selvfinansiering mv. Medlem af FSR’s selskabsretsudvalg. Medforfatter på bl.a. ”Årsregnskabsloven med kommentarer” og ”Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS”.

Henrik Steffensen

Global IFRS-partner, København

3945 3214

Email

Jan Fedders, partner


Partner i PwC’s globale netværk af IFRS-eksperter (området finansielle instrumenter). Har i en årrække arbejdet inden for revision og rådgivning og har specialiseret sig inden for regnskabsområdet, herunder IFRS og dansk regnskabsregulering og -praksis. PwC’s repræsentant i FSR’s Regnskabsfaglige udvalg (REGU). Medforfatter til bogen ”Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS”. Forfatter til en række regnskabsfaglige artikler.

Jan Fedders

Global IFRS-partner, København

3945 9101

Email

Kim Tang Lassen, partner


Partner i PwC's globale netværk af IFRS eksperter (virksomhedsovertagelser). Har gennem en årrække arbejdet med rådgivning inden for regnskabsområdet både om IFRS og Årsregnskabsloven. Er tidligere medlem af FSR's regnskabsfaglige udvalg (REGU). Har tillige speciale i selskabsretlige transaktioner, herunder fusion, spaltning, kapitaltilgang og kapitalafgang. Medforfatter til "Selskabsretlige forhold for revisorer med fokus på selskabsretlige transaktioner".

Kim Tang Lassen

Global IFRS-partner, København

3945 3522

Email

Følg PwC