Anti-bestikkelse og -korruption

Få viden og redskaber til at håndtere og forebygge bestikkelse og korruption i din virksomhed.

Dette kursus ruster dig til at håndtere risici for bestikkelse og korruption i din virksomhed. PwC’s eksperter fører dig gennem de lovgivningsmæssige krav, som du bør kende. Vi lægger vægt på at give dig en forståelse for de vigtigste analyser og procedurer, der skal sikres, for at din virksomhed overholder loven, herunder hvordan kommunikation, træning og kontrol kan indgå i arbejdet med at identificere faresignaler og konkrete krisesituationer.

Du får desuden overblik over, hvordan du identificerer og handler på bestikkelsesrisici, samt hvilke skridt der skal tages for, at din virksomhed er beskyttet og lovgivningen overholdt.

Undervisningen foregår som en kombination af præsentationer, case arbejde og udveksling af erfaringer, endvidere bliver deltagerne udfordret med praktiske øvelser ud fra de værktøjer og teknikker, der bliver præsenteret for.

Udbytte

 • Indgående kendskab til relevant dansk og international lovgivning om bekæmpelse af bestikkelse og korruption, herunder den amerikanske FCPA og den britiske UK Bribery Act.
 • Redskaber, som gør dig i stand til at vurdere din virksomheds risici for korruption og bestikkelse og sikre compliance.
 • Fortrolig sparring angående din virksomheds nuværende situation, og hvad de næste skridt er.
 • Mulighed for at påbegynde næste skridt for din virksomhed under guidance fra PwC’s eksperter, således at du bliver klædt på til at fortsætte arbejdet tilbage på kontoret.
 • Grundlæggende materiale til udarbejdelse af analyser og procedurer for anti-bestikkelse og -korruption.

Indhold

 • Nødvendighed af at sikre anti-bestikkelse og -korruption i din virksomhed, samt de konkurrencemæssige fordele der kan skabes.
 • Processer og tiltag nødvendige for at sikring af compliance med relevant lovgivning.
 • Skabelse af business case og top-level commitment for anti-korruption og bestikkelsesarbejdet.
 • Redskaber til bestikkelsesrisikoanalyse.
 • Hvad en integritets due diligence kan bidrage med og hvor du skal starte.
 • Relevans og tilgang til third party management.
 • Sikring af forholdsmæssige procedurer (proportionate procedures) samt hvilke interne ressourcer der skal uddannes, hvorfor og hvordan.
 • Whistleblower-ordninger og intern undersøgelse.
 • Kontinuerlig forbedring gennem periodisk inspektion og gennemgang.

Målgruppe

Personer med ansvar for overholdelse af lovgivningen i din virksomhed, herunder også ledere og forretningsudviklere, der beskæftiger sig med nye lande med større risiko for korruption. Kurset er relevant for dig, som er leder/ansvarlig for at føre tilsyn med overholdelse af den danske lovgivning. Dit ansvarsområde kan dække jura, forretningsetik eller CSR/sustainability.

SR-timer

Kurset i "Anti-bestikkelse og -korruption" svarer til otte timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer.
Læs mere om SR-Update

Afholdelser

Husk, at du kan afmelde dig kurset uden beregning helt frem til fem uger før kursusafholdelse. Du kan naturligvis også flytte til et senere kursus eller give din plads til en kollega.

Skræddersyet kursus i din virksomhed?

Dette kursus er også oplagt at afholde som internt kursus med fokus på netop jeres udfordringer.

Kontakt os

Academy kurser

Kontakt vores rådgivere og få vejledning om kurser til dig, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC