Kursus i bestyrelsesarbejdet

- også for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlem? Få indsigt i de pligter og muligheder, som følger af lovgivningen om selskaber og regnskaber, og styrk dine kompetencer.

Med kurset får du indsigt i rettigheder og pligter som bestyrelsesmedlem samt dit ansvar i en bestyrelse, ligesom vi kommer rundt om andre emner som fx sammensætning af en god bestyrelse, vederlag til bestyrelsen, strategi samt håndtering af samarbejdet med virksomhedens interessenter. Vi sætter også fokus på, hvordan man i en ikke-børsnoteret virksomhed kan arbejde med god corporate governance (god selskabsledelse).

Kurset retter sig derfor mod dig, der måske lige er startet i en bestyrelse eller har siddet der i flere år – men har behov for et brush-up inden for jura, økonomi, strategi og andet relevant. Du kan således også være medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i et stort eller et lille selskab med et behov for opkvalificering. Er du medarbejdervalgt i et børsnoteret selskab, er kurset også meget relevant, og vi har endvidere et særligt indlæg om rollen som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem – men ellers følger rettigheder og forpligtelser for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer de almindelige regler.

Formålet med kurset er at give dig en indføring i en lang række relevante emner på forholdsvis kort tid. Kurset er derfor egnet til dig, der ønsker en bred indsigt i en række emner, der kan inspirere dig til at sidde i en bestyrelse.

Udbytte

 • Indsigt i dit ansvar og dine forpligtelser som bestyrelsesmedlem.
 • Indsigt i og forståelse af årsrapportens indhold – og hvad tallene kan bruges til.
 • Hvorledes kan en strategiproces forløbe?
 • Indsigt i udvalgte strategiske analysemodeller.
 • Hvorledes kan et ikke-børsnoteret selskabs bestyrelse arbejde med god selskabsledelse?
 • Et styrket personligt netværk med andre bestyrelsesmedlemmer.

Indhold

 • Ledelsens pligter – og forholdet mellem ejere, bestyrelse og direktion.
 • Bestyrelsens ansvar og bestyrelsesforsikringer.
 • Hensigtsmæssig planlægning af bestyrelsesmøder, herunder disponering og struktur.
 • Sammensætning af en god bestyrelse, formandens rolle i en bestyrelse og aflønning af bestyrelsesmedlemmer.
 • Forholdet til pressen og offentlige myndigheder.
 • God selskabsledelse - kan det overhovedet bruges i mindre og mellemstore virksomheder og hvad skal formålet i givet fald være? Hvilke dele er mest relevante i mindre og mellemstore virksomheder?
 • Introduktion til strategiske analyseværktøjer samt drøftelse af typiske strategiske problemstillinger baseret på erfaring fra gennemførte strategiprocesser.
 • Læsning af årsrapporten og regnskabsforståelse.
 • Hvorledes kan medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer bidrage til bestyrelsens arbejde og bestyrelsesopgaver, og hvilke udfordringer er der i den forbindelse.

Målgruppe

Nuværende og kommende direktører og bestyrelsesmedlemmer, herunder også medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, der har behov for yderligere viden om bestyrelsesarbejdet i ikke-børsnoterede selskaber. Bestyrelsesmedlemmer i et børsnoteret selskab med behov for indsigt i de grundlæggende regler for bestyrelsesarbejde kan også deltage på kurset – det kan fx være nyvalgte medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Undervisningen

Kursusansvarlig for kurset er Henrik Steffensen, partner i PwC og Ole Steen Andersen, professionelt bestyrelsesmedlem. 

Desuden vil der være indlæg fra:

 • Jan Vinter, chefkonsulent, Dansk Industri
 • Niels Henrik Wegener, stifter og indehaver af 360 Sprint - Business Model Strategy
 • Michael Havemann, advokat (H)
 • Søren Brandt, ledelseskonsulent

Kurset har fokus på udvalgte praktiske problemstillinger inden for bestyrelsesarbejde, som en bestyrelse har behov for at kunne håndtere. Vi fokuserer på at have tid til at diskutere emnerne.

Publikation

Alle deltagere på dette kursus modtager den nyeste udgave af vores publikation Bestyrelsesarbejde i Danmark.

SR-timer

Kurset "Bestyrelsesarbejdet" svarer til seks timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer.
Læs mere om SR-Update

Afholdelser

"De to moduler komplimenterede hinanden rigtig godt. 1. modul gav overblik over relevante formalia for bestyrelsesarbejde og det juridiske aspekt, mens 2. modul gav overblik over de strategiske og regnskabsmæssige aspekter. Derudover bidrager kurset med mange forskellige vinkler og berører flere aktuelle emner inden for bestyrelsesarbejdet. Som helhed udgør kurset et solidt fundament for et bestyrelsesmedlem."

Direktionsassistent og tidligere deltager på Bestyrelsesarbejdet.

Kontakt os

Academy kurser

Kontakt vores rådgivere og få vejledning om kurser til dig, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC