Kursus i grundlæggende bogholderi

Få et grundlæggende kendskab til det dobbelte bogholderi samt regnskabets opbygning. Vi starter helt fra bunden og gennemgår de grundlæggende bogføringsprincipper.

Dette kursus giver dig et grundlæggende kendskab til det dobbelte bogholderi, de grundlæggende regnskabsprincipper samt regnskabets opbygning. Vi starter helt fra bunden og gennemgår de basale bogføringsprincipper. 

Du vil gennem cases få praktisk træning i bogføring af diverse typer bilag. Vi gennemgår opbygningen af kontoplan, resultatopgørelse og balance samt kobling til det endelige regnskab.

Vi udbyder også kurset Udvidet bogholderi.

Udbytte

 • Kendskab til de grundlæggende bogføringsprincipper herunder tilhørende lovgivning.
 • Kendskab til opbygningen af kontoplan.
 • Bogføring af forskellige bilagstyper.
 • Introduktion til afslutning af bogholderiet samt afstemning af konti m.v.

Indhold

 • Årsrapportens indhold og opbygning.
 • Forståelse af resultatopgørelse og balance herunder begreberne omkostninger, indtægter, aktiver og passiver.
 • Opstilling af kontoplan, herunder sammenhæng mellem bogføring og regnskab.
 • Systematikken i det dobbelte bogholderi.
 • Almindelige regler for dansk moms samt bogføring heraf.
 • Anlægsaktiver og afskrivninger.
 • Introduktion til løn-bogføring.
 • Periodisering herunder skyldige omkostninger, hensættelser og tilgodehavender.
 • Introduktion til subsystemer og afstemninger i bogføringen.
 • Afslutninger i bogholderiet.

Målgruppe

Kurset henvender sig til regnskabsmedarbejdere som varetager bogholderiopgaver og fører regnskab. Kurset kræver ikke forudgående kendskab til hverken bogføring eller regnskabsaflæggelse.

Afholdelser

"Et godt setup med relevant teori og tilhørende casearbejde. Kurset var velstruktureret og underviserne supplerede hinanden godt og skabte en god dynamik for kurset."

Regnskabsassistent og tidligere deltager på Grundlæggende bogholderi

Kontakt os

Academy kurser

Kontakt vores rådgivere og få vejledning om kurser til dig, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC