Kursus i økonomistyring og budgettering

Få en bred og grundlæggende indføring i regnskabsforståelse, økonomistyring og budgettering. Dermed bliver du i stand til at læse og forstå årsregnskaber samt gennemskue og opstille budgetter.

Den daglige drift af en virksomhed kræver mange økonomiske beslutninger med efterfølgende økonomiske konsekvenser. Hvordan kan virksomheden styre økonomien, og hvilke informationer kræver det?

På kurset i økonomistyring og budgettering vil du få en grundlæggende indsigt i de økonomiske forhold og økonomiske sammenhænge i en virksomhed. Vi gennemgår de styringsredskaber, der anvendes i den økonomiske styring – herunder virksomhedens budgettering som en del af denne styring.
Kurset gør dig ikke til ekspert på området, men du får en grundlæggende forståelse af de økonomiske forhold, som du efterfølgende kan anvende i dit daglige virke.
Undervisningen vil veksle mellem teori og praktiske cases – og via gruppearbejde vil du sammen med de andre deltagere få mulighed for at drøfte økonomiske sammenhænge.

Udbytte

Få indsigt i de økonomiske styringsredskaber

Du vil efter kurset:

 • Forstå de økonomiske sammenhænge i forskellige virksomhedstyper.
 • Være bekendt med de økonomiske beslutningsprocesser.
 • Forstå de forskellige økonomi- og budgetmodeller.
 • Forstå sammenhænge i en virksomheds budgetter.

Indhold

Økonomistyring og budgettering

Økonomistyring

 • Styring af aktivitet, kapacitet og finansiering.
 • Styring på strategisk, taktisk og operationelt niveau.
 • Kalkulationsmetoder/-principper.
 • Fordele og ulemper ved anvendelse af interne kostcentre.
 • Anvendelsen af nøgletal i den økonomiske styring.
 • Økonomistyring i forskellige virksomhedstyper og brancher.

Budgettering

 • Processen, forudsætninger, begreber osv.
 • Budgettyper, sammenhænge, ansvar.
 • Opfølgning på budgetter og budgetkorrektioner.
 • Hvorledes anvendes budgetterne i din virksomhed?
 • Kan budgetterne hjælpe med at få styr på de økonomiske mål?
 • Anvendelse af budgetter som en del af den økonomiske styring.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til dig, der ikke har en økonomisk baggrund, men som oplever, at du i dit daglige virke har behov for at kunne forstå de basale økonomiske sammenhænge. Har du en vis økonomisk indsigt, vil du også kunne få udbytte af kurset.

Forudsætninger

Kurset i økonomistyring og budgettering forudsætter ikke en forudgående indsigt i de økonomiske forhold i en virksomhed, men en generel viden om erhvervsmæssige forhold vil være en fordel.

Afholdelser

Kontakt os

Academy kurser

Kontakt vores rådgivere og få vejledning om kurser til dig, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC