Kursus i regnskabsanalyse og kreditvurdering

Praktisk kursus i regnskabsforståelse, regnskabsanalyse og kreditvurdering. Bliv i stand til hurtigt og effektivt at danne dig et overblik over kreditværdigheden af en given virksomhed, baseret på tilgængelige data om virksomhedens økonomiske situation.

Virksomheder løber en økonomisk risiko ved ikke at foretage en regnskabsanalyse og kreditvurdering af deres samarbejdsparter. For at begrænse økonomiske tab mest muligt bør virksomheden foretage en økonomisk vurdering af kunder, leverandører samt andre samarbejdsparter. Denne vurdering bør i stor udstrækning basere sig på samarbejdsparternes årsrapporter samt anden tilgængelig økonomisk information.

En god regnskabsanalyse/kreditvurdering kræver kendskab til flere forhold, fx virksomhedsformer, regnskabsforståelse, regnskabsanalyse og ikke mindst en kritisk holdning til de modtagne informationer samt identificerede faresignaler og faldgruber. På kurset gennemgår vi de nævnte emner med hovedvægten på regnskabsanalyse.

Kurset i regnskabsanalyse og kreditvurdering er baseret på teori og praksis, hvoraf det sidste baserer sig på gennemgangen af årsrapporter. Erfaringsudveksling vil ligeledes være en del af kurset.

Udbytte

Analysere og vurdere årsrapporten

Efter kurset vil du kunne:

 • Foretage en systematisk gennemgang af årsrapporten.
 • Foretage en prioritering af tilgængelige data.
 • Foretage de nødvendige korrektioner til brug for regnskabsanalyse.
 • Skabe et overblik over virksomhedens økonomiske forhold.
 • Forholde dig kritisk til de modtagne informationer.
 • Identificere faresignaler og faldgruber.

Indhold

Regnskabsforståelse, regnskabsanalyse og kreditvurdering

 • Gennemgang og vurdering af årsrapporten.
 • Hvilke informationer har virksomheden til rådighed, og er det muligt at skaffe yderligere?
 • Hvilken indflydelse vil en omvurdering have på nøgletallene?
 • Er der forskel på brancher?
 • Er det overhovedet muligt at foretage en fornuftig kreditvurdering?
 • Kan virksomheden gøre noget aktivt for at begrænse tab på kunder?
 • Vil det hjælpe med en plan for kreditvurdering?
 • Har kreditvurdering mest af alt noget at gøre med ”mavefornemmelser”?

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, som i deres daglige arbejde har behov for at kunne foretage en regnskabsanalyse/kreditvurdering af et kundeforhold mv. Kurset henvender sig ikke til personer med mange års erfaring i regnskabsanalyse og kreditgivning.

Forudsætninger

En vis indsigt i virksomhedernes regnskabsmæssige og økonomiske forhold vil være en fordel.

Afholdelser

"Et godt setup med relevant teori og tilhørende casearbejde. Kurset var velstruktureret og underviserne supplerede hinanden godt og skabte en god dynamik for kurset."

Regnskabsassistent og tidligere deltager på Grundlæggende bogholderi

Kontakt os

Academy kurser

Kontakt vores rådgivere og få vejledning om kurser til dig, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC