NextGen bestyrelses- og regnskabskursus

Deltag i PwC’s Family Business bestyrelses- og regnskabskursus for dig, der er næste generation i en familieejet virksomhed.

Er du næste generation i en familieejet/-drevet virksomhed? Ønsker du at tage del i virksomhedens ledelse via en plads i bestyrelsen? Eller er du allerede medlem af bestyrelsen, men føler ikke helt, at du er klædt på til opgaven? Er du komfortabel, når du løbende skal læse og forstå den interne regnskabsrapportering – eller virksomhedens eksterne regnskab?

PwC har sammensat et intensivt kursusforløb tilrettelagt som to halve dage, hvor vi hjælper dig på vej i bestyrelsesarbejdet. Samtidig får du rig mulighed for at netværke med NextGens fra andre familieejede virksomheder.

Sammen med det regnskabsmæssige indlæg udleveres bogen ”Knæk en årsrapport”, som på overskuelig vis forklarer, hvorledes en årsrapport kan læses og forstås.

Udbytte

 • Et overblik over hvilke væsentlige rettigheder og pligter, du har som bestyrelsesmedlem
 • Et praktisk indblik i hvordan dele af bestyrelsesarbejdet fungerer i praksis, herunder hvordan et årshjul for arbejdet kan se ud, samt hvordan du håndterer og prioriterer forholdet mellem ejerstrategi og virksomhedsstrategi
 • Indsigt i hvordan du bedst forbereder dig til arbejdet i bestyrelsen
 • Indblik i udvalgte skattemæssige problemstillinger, som er relevante for en familieejet virksomhed, fx køb og salg af ejerandele
 • Viden om hvorledes du læser og forstår indholdet i årsrapporten og regnskabstal i øvrigt, herunder hvordan regnskabstallene kan benyttes som grundlag for væsentlige beslutninger i virksomheden.

Program - dag 1

12.00-12.30 Ankomst og let frokost hos PwC
12.30-12.50 Introduktion og præsentation af deltagerne v/ Karina Hejlesen Jensen, partner, leder af PwC’s Family Business
12.50-14.00

Grundlæggende jura for bestyrelsesmedlemmer v/ Michael Havemann, advokat, om følgende:

 • De formelle regler for bestyrelsesarbejdet, herunder referater, andet materiale, fortrolighed, bl.a. i forhold til aktionærer
 • Hvem må man drøfte problemstillinger med i lyset af tavshedspligten?
 • Hvilke centrale pligter og rettigheder har man som bestyrelsesmedlem – og hvad gør man, hvis man er uenig på væsentlige områder?
 • Erstatnings- og strafansvar - hvornår er det relevant?
 • Bestyrelsesforsikringer - god ide eller spild af penge?
14.00-14.15 Kaffepause
14.15-15.00 Jura, fortsat
15.00-17.00

Praktisk arbejde i en bestyrelse - sådan rustes du til arbejdet v/ Lars Ive, professionelt bestyrelsesmedlem, om følgende:

 • Bestyrelsens helt centrale opgaver – ud fra et praktisk synspunkt
 • Den første dag i bestyrelseslokalet, herunder forberedelse
 • De forskellige formelle og uformelle roller i bestyrelsen – hvordan afdækkes strukturer og traditioner?
 • Bestyrelsesmødet – frekvens, længde og kobling til årshjul
 • Strategi og strategielementer – ejerstrategi vs. virksomhedsstrategi
 • Konflikter mellem interessentgrupper i og omkring bestyrelsen.
17.00-17.15 Afrunding
18.00 Fælles middag/networking på en lokation nær PwC

Program - dag 2

08.00-08.30 Morgenmad hos PwC
08.30-09.30 Skattemæssige forhold af betydning for familiemedlemmer, der driver en virksomhed v/ Karina Hejlesen Jensen
09.30-10.00

Læs og forstå et regnskab, herunder med fokus på, hvad man som bestyrelsesmedlem kan aflæse i årsrapporten og ændre henover en periode v/ Henrik Steffensen, partner, Accounting Advisory Services, PwC:

 • Ledelsespåtegningen og revisionspåtegningen
 • Ledelsesberetningen
 • Resultat, balance og pengestrømme
 • Brug af nøgletal på tværs af regnskabet.

Indlægget angår som udgangspunkt årsrapportens tal, hvor vi i fællesskab ”læser” regnskabet baseret på relevante udklip fra en årsrapport. Den årsrapport, der gennemgås, er udvalgt med henblik på at kunne illustrere de mange budskaber.

De præsenterede værktøjer kan også benyttes til at læse og forstå den interne ledelsesrapportering, der i mange virksomheder udarbejdes månedsvist.

10.00-10.15 Pause
10.15-12.00 Læs og forstå et regnskab
12.00-12.15 Afrunding v/ Karina Hejlesen Jensen og Henrik Steffensen
12.15-13.00 Let frokost og networking hos PwC
Afholdelser

Husk, at du kan afmelde dig kurset uden beregning helt frem til fem uger før kursusafholdelse. Du kan naturligvis også flytte til et senere kursus eller give din plads til en kollega.

Kontakt os

PwC Academy

Spørgsmål og vejledning, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC