Kursus i lønbogføring - og afstemning

Få et grundlæggende kendskab til bogføringsprincipper for lønarter, feriepenge etc.

Dette kursus i lønbogføring – og afstemning giver et grundlæggende kendskab til principperne i forbindelse med ideel indretning af kontoplanen i relation til afstemning af eIndkomst. Vi starter helt fra bunden og gennemgår de grundlæggende bogføringsprincipper for lønarter, feriepenge etc.

Du vil gennem cases få praktisk træning i bogføring af diverse typer bilag. Vi gennemgår afstemninger, formerne for feriepengehensættelser, kontoplan, resultatopgørelse og balance samt kobling til den endelige lønafstemning, herunder personalegoder.

Vi udbyder også kurset Årsafslutning.

Udbytte

 • Kendskab til de grundlæggende bogføringsprincipper for lønudbetalinger.
 • Kendskab til opgørelse af feriepenge- og feriefridageforpligtelser.
 • Kendskab til indberetningprincipperne for personalegoder.
 • Introduktion til afstemning af konti m.v. i relation til de offentlige myndigheder.

Indhold

 • Oversigt over gængse lønsystemer i markedet.
 • Indberetning af lønrelaterede poster(eIndkomst).
 • Eksempler på lønbogføring på kontoniveau i praksis .
 • Sammenhængen fra lønsystem til bogholderiet.
 • Indretningen af bogholderiet.
 • Lønafstemningen i praksis.
 • Afregning af feriepenge ved fratræden.
 • Elementer der skal indgå i en lønafstemning.

Målgruppe

Kurset henvender sig til regnskabsansvarlige, der varetager/skal varetage lønbogføring eller indberetning af skattepligtige goder.

Afholdelser

Kontakt os

Academy kurser

Kontakt vores rådgivere og få vejledning om kurser til dig, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC