Kursus i moms i offentlige virksomheder

På kurset får du dybdegående indsigt i afgifter, refusions- og momsregler for offentlige virksomheder.

Få styr på de relevante momsregler for offentlige virksomheder.

Offentlige virksomheder bliver i større omfang end tidligere berørt af moms og afgifter, og det er en voksende udfordring at håndtere moms og afgifter korrekt, optimalt og effektivt. Hermed stiger kravene også til den viden, som medarbejderne skal have for at håndtere reglerne korrekt. 

PwC har derfor sammensat dette endagskursus til dig, som er involveret i håndteringen af moms og afgifter i en statslig eller statslig selvejende institution. Vi sørger for, at du får styr på moms, afgifter, refusionsmuligheder og undtagelser, så du er klædt på til at handle i overensstemmelse med reglerne samtidig med, at du bliver i stand til at sikre, at I ikke betaler for meget.

Udbytte

 • Hvad du bør vide om moms og lønsumsafgift, når du arbejder i den offentlige sektor, herunder:
  • hvornår er offentlige virksomheder moms- eller lønsumsafgiftspligtige?
  • hvordan kan offentlige virksomheder opnå momsfradrag og momsrefusion?
  • hvordan skal handel med udlandet håndteres?
  • hvordan skal moms og lønsumsafgift behandles administrativt?
  • hvilke særlige regler gælder for fast ejendom?
  • hvilken betydning har tilskud i forhold til moms?
 • Hvad du bør vide om energiafgifter og reglerne for godtgørelse deraf
 • Netværk med andre i samme situation

Indhold

 • Hvornår skal offentlige virksomheder lægge moms på salg af varer og ydelser? Det vil sige, hvornår er en offentlig virksomhed i konkurrence med private erhvervsdrivende virksomheder, jf. momslovens § 3.
 • Hvornår er ydelser momsfritaget, fordi de sælges internt i den offentlige forvaltning?
 • Hvornår er ydelser momsfritaget, selv om de ikke sælges internt i den offentlige forvaltning, og hvilken betydning har det?
 • Momsfradrag: Fra fuldt, over delvist til intet momsfradrag – hvad kan fradrages, og hvordan opgøres delvist fradrag?
 • Indkøb af konsulentbistand mv.: Er konsulenten momsregistreret, og hvordan håndteres afregning til konsulenten?
 • Viderefakturering og udlæg – hvilken betydning har det momsmæssigt?
 • Registreringsforhold, hvis virksomheden har momspligtigt salg, samt regnskabs- og indberetningskrav.
 • Fakturakrav: Hvilke krav stiller momsloven ved salg af varer og ydelser både i Danmark og til udlandet? Visitering af købsfakturaer - hvilken kvalitet skal disse have?
 • Handel med udlandet: Hvordan skal handel med udlandet håndteres momsmæssigt, og hvordan kan man få udenlandsk moms refunderet?
 • Energiafgifter: Hvilke energiafgifter kan offentlige virksomheder få godtgjort og hvordan?

Målgruppe

Kurset retter sig mod personer, der har ansvar for, eller som er involveret i, håndteringen af moms i statslige eller statslige selvejende institutioner. Det forudsættes, at deltagerne har et basalt kendskab til moms.

Moms e-learnings til attraktiv pris

Skræddersy din kompetenceudvikling ved at kombinere kurser og e-learnings, som dækker dine faglige behov og ønsker. 

Kontakt PwC's Adademy, hvis du ønsker tilbud på e-learning.

Afholdelser

Kontakt os

Academy kurser

Kontakt vores rådgivere og få vejledning om kurser til dig, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC