Kursus i moms og SAP

Få en dybdegående gennemgang af opsætningen i forskellige SAP moduler, og hvordan disse kan anvendes i forhold til momsudledningslogikken for de enkelte indtægts- eller udgiftsbilag.

Kurset er for dig, som til dagligt arbejder med SAP. Kurset vil have fokus på opsætning af SAP i forhold til moms og vil samtidig have en teknisk vinkel. Det henvender sig således også til IT- eller regnskabsmedarbejdere, som har en særlig interesse for krydsfeltet mellem moms og SAP’s moduler.

Der er tale om et praktisk orienteret kursus, som indeholder et fokus på opsætningen af SAP, som også er noget, der bliver kigget efter i sømmene når Skattestyrelsen udfører deres momskontroller. Det er vores vurdering, at fokus på netop denne opsætning samt fokus på den momsmæssige behandling kan afhjælpe den arbejdsbyrde, som en momskontrol ofte ellers medfører.

Kurset har desuden fokus på, at du får viden om, hvorledes opsætningen bedst kan tilpasses i din virksomhed og understøtte fremtidig compliance med korrekt bogført moms, momsudledning og momsangivelser til tiden.

Vi opfordrer dig til at henvende dig senest 2 uger inden kursets afholdelse, hvis du har konkrete udfordringer, som du ønsker, vi adresserer i løbet af kurset. På den måde vil kurset fungere som platform for at netværke samt at diskutere udfordringer og problemstillinger med ligesindede moms- og SAP-interesserede.

Udbytte

 • Hvilke masterdata er relevante fra et momsmæssigt perspektiv, hvor findes disse masterdata henne i SAP og hvordan er governancestrukturen typisk omkring disse?
 • Hvordan oprettes en købsordre (PO) i SAP, hvad indtastes og hvor bliver momsen udledt?
 • Hvilket momsudledningslogik bliver brugt i SAP på købsordre og hvor kan man finde den i SAP?
 • Hvordan oprettes en salgsordre (SO) i SAP, hvad indtastes og hvor bliver momsen udledt?
 • Hvilket momsudledningslogik bliver brugt i SAP på salgsordre og hvor kan man finde den i SAP?
 • Er der forskel på en intercompany transaktion og en ekstern transaktion i SAP?
 • Hvad betyder manuelle købs- og salgstransaktioner i SAP og hvilken momslogik foreligger her?
 • Hvilke rapporter har SAP som standard, som kan bruges til at controlle på momsen og hvordan indberetter man nemmest den danske moms med udgangspunkt i SAP?
 • Hvordan sikres fuldstændighed omkring generering af momsrapporter til understøttelse af momsangivelsen?
 • Låste contra åbne felter – anbefalinger og hvordan skal de to forskellige scenarier håndteres i forhold til compliance og controlling.
 • Trekantshandel og håndtering af dette i SAP

 

Indhold

 • Masterdatas vigtighed i SAP
 • Oprettelse af købsordrer og momsudledning i SAP
 • Oprettelse af salgsordrer og momsudledning i SAP
 • Manuelle købs- og salgstransaktioner og momslogik i SAP
 • Relevante rapporter og deres opsætning/tilretning i forhold til moms i SAP

Målgruppe

Kurset henvender sig til controllere og regnskabsmedarbejdere som til dagligt håndterer transaktioner med relation til momsregnskabet og momsangivelsen samt it-medarbejdere med særlig interesse for krydsfeltet mellem moms og teknisk opsætning i SAP.

Moms e-learnings til attraktiv pris

Skræddersy din kompetenceudvikling ved at kombinere kurser og e-learnings, som dækker dine faglige behov og ønsker. 

Kontakt PwC's Adademy, hvis du ønsker tilbud på e-learning.

Publikationer til download

Du kan downloade vores publikationer Momsvejledning og Afgiftsvejledning.

Afholdelser

Kontakt os

Academy kurser

Kontakt vores rådgivere og få vejledning om kurser til dig, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC