Kursus i den nye ferielov

Få en grundig introduktion til principperne i den nye ferielov, herunder konsekvenser for ind- og udstationerede medarbejdere.

Kurset giver dig et overblik over konsekvenserne af samtidighedsferie, herunder den særlige overgangsordning, der trådte i kraft 1. januar 2019.

Skræddersyet kursus i din HR-afdeling?

Kurset i nye regler for ferieloven er også oplagt at afholde som internt kursus i din HR-afdeling, da de nye ferieregler kan have betydning for flere funktioner på tværs af jeres HR-afdeling.

 

Udbytte

  • Du får overblik over baggrunden for den nye ferielov, der træder i kraft 1. september 2020.
  • Du får en grundig gennemgang af overgangsordningen fra forskudt ferie til samtidighedsferie.
  • Vi foretager en detaljeret gennemgang af de nye regler for optjening og afholdelse af ferie, herunder forskudsferie, feriepenge og ferie ved opsigelse samt indefrysning af ferie.
  • Du bliver introduceret for Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.
  • Vi fokuserer på de særlige problemstillinger, der er relevante for ud- og indstationerede medarbejdere, herunder hvilket lands ferielov der finder anvendelse samt beskatning af feriepenge ved arbejde i udlandet.
  • Du får en udførlig gennemgang af den nye ferielovs betydning for aflæggelsen af årsrapporten, herunder omkostningsperiodisering, klassifikation af gæld og behandlingen i pengestrømsopgørelsen.
  • Du bliver introduceret til metoder for opgørelse af feriepengehensættelsen, både i overgangsperioden og når den nye ferielov træder i kraft.
  • Du får high-lights til de praktiske udfordringer, som din virksomhed bør tage højde for allerede nu.

Målgruppe

Kurset er henvendt til dig, som er ansat i en HR-funktion og ønsker overblik og indblik i den nye ferielov, som I skal være klar til at håndtere både ansættelsesretligt og systemmæssigt i løbet af 2019, da overgangsperioden allerede startede 1. januar 2019. Ansatte i andre funktioner kan også have interesse i kurset, da der er tale om nye regler, der også får betydning for fx lønfunktionen og den regnskabsmæssige behandling af feriepengehensættelsen, herunder præsentation i resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse.

Afholdelser

Kontakt os

Academy kurser

Kontakt vores rådgivere og få vejledning om kurser til dig, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC