RPA i skattefunktionen

Lær hvordan Robotic Process Automation (RPA) kan effektivisere tidskrævende og repetitive arbejdsopgaver i din virksomheds skatteafdeling

Implementeringen af robotter til at varetage manuelle arbejdsopgaver er allerede kendt fra mange industrier, herunder særligt i produktionslinjer. Ny teknologi – softwarerobotter – muliggør nu også automatisering af digitale arbejdsopgaver, fx i skatteafdelingen, noget som vi i PwC har specialiseret os i.

Robotic Process Automation – også kendt som RPA – er et arbejdsredskab, som kan hjælpe skatteafdelinger med at effektivisere mange ellers tidskrævende, ensformige og repetitive manuelle arbejdsopgaver, og således frigøre højt specialiserede ressourcer til brug ved unikke og mere komplekse opgaver – fx afstemning af kildeskatter, udtræk og opstilling af dokumentation til brug for udarbejdelsen af den skattepligtige indkomst, bogføring af / kontrollering af månedlige skatteberegninger, vurdering af transaktioner ved udfærdigelse af momsangivelser mv. Implementeringen er derfor ikke ensbetydende med at robotterne skal erstatte medarbejderne, men blot en transformering af måden, hvorpå manuelle arbejdsopgaver udføres, således at virksomheden kan benytte ressourcerne mere effektivt.

PwC Tax Technology afholder en workshop med fokus på implementering af RPA i skatteafdelingen. Workshoppen vil tage udgangspunkt i de mest sædvanlige udfordringer ved repetitive skatte- og afgiftsrelaterede arbejdsopgaver, og hvor i jeres skatteafdeling softwarerobotter kan effektivisere og skabe værdi. Vi vil afmystificere begrebet RPA, set i et skatte- og afgiftsmæssigt perspektiv, og sørge for at I bliver klædt på til at kunne gennemskue processen fra implementering til automatisering. Som led i workshoppen vil du få mulighed for at bygge en simpel robot, således at du bliver fortrolig med begrebet og funktionaliteten ved RPA, og hvor i din skatteafdeling RPA vil være særlig relevant at implementere.

 

Har du spørgsmål til kursets indhold, kan du kontakte vores underviser Tomas Zhang Mathiesen direkte på E: tomas.zhang.mathiesen@pwc.com eller T: 3068 7370.

Tomas er Senior Associate i Tax Technology samt Business Transformation i PwC og indgår i styregruppen for PwC's interne implementering af RPA strategi og implementering.

Udbytte

Efter workshoppen vil du have tilegnet dig viden, samt de fornødne redskaber, om:

 • Hvad RPA er og hvorfor det er relevant i skatteafdelingen, herunder hvilke overvejelser der bør danne grundlag for en eventuel beslutning om at implementere RPA.

 • Hvordan man kommer i gang med anvendelsen samt implementering af RPA teknologien.

 • Identificere potentielle RPA-processer i din skatteafdeling, særligt med fokus på effektivisering samt automatisering.

 • Træffe velbegrundede valg i forhold til etablering og implementering af RPA i skatteafdelingen, herunder ved projektstyring af processen fra A-Z.

 • Indsigt i PwC’s egne RPA-processer samt governance-model til inspiration samt vidensdeling.

Indhold

 • Introduktion til Software Robotics/RPA.

 • Hvor kan man anvende RPA i skatte- og afgiftsmæssige sammenhænge?

 • Hvordan kommer du i gang med etablering og implementering af RPA?

 • RPA i PwC (vores tilgang).

 • PwC RPA showcase og lesson learned.

 • Live robot-udvikling.

Workshop (Identificering af potentielle automatiseringsmuligheder for din skatteafdeling).

 

Målgruppe

Workshoppens målgruppe er ikke begrænset til et særligt skatteområde/skattetype, og det er ikke en forudsætning at kursisten allerede er bekendt med RPA eller lignende.

Workshoppen har som fokusområde at gøre RPA spiseligt for enhver funktion i skatteafdelingen, og det er således ikke en forudsætning at kursisten er særligt IT-kyndig, hvorfor workshoppen er lige velegnet for såvel begynderen som den erfarne programmør.

Afholdelser

Kontakt os

Academy kurser

Kontakt vores rådgivere og få vejledning om kurser til dig, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC