Kursus i skandinavisk moms - handel med udlandet

Få styr på moms i forbindelse med handel til/fra Danmark, Sverige og Norge

På dette kursus får du et indgående kendskab til momsreglerne i Danmark, Sverige og Norge med særlig fokus på handel med udlandet.

På dette kursus får du et indgående kendskab til momsreglerne i relation til handel med udlandet ud fra et skandinavisk perspektiv. Vi gennemgår både forskelle og ligheder landene imellem med det formål at give dig det fulde overblik over de forskellige momsregler, herunder håndteringsvariationerne i de skandinaviske lande. Betingelserne samt håndteringen af grænseoverskridende handel med varer og særligt ydelser varierer i relation til de enkelte lande. Vi vil i vores gennemgang gøre brug af praktiske eksempler som understøtter teorien. Ligeledes vil kurset omfatte reglerne for særlige handelssituationer såsom intern handel, trekantshandel og kædehandel samt viderefakturering og udlæg.

Kursusmaterialet er ligeledes udarbejdet i et format, der senere kan anvendes som et opslagsværk eller til brug, hvis der skal udarbejdes intern "beslutningstræ" til hjælp for den enkelte bogholder.

Undervisningen foregår på dansk, svensk og norsk, og der være rig mulighed for at få afklaret specifikke spørgsmål med en momsspecialist fra PwC Danmark, PwC Sverige og/eller PwC Norge.

Kurset udgør sammen med "Kursus i Skandinavisk moms - fradragsreglerne" et samlet forløb og kan købes til en særlig pris.

Dette kursus udbydes også i Sverige. Tilmeld dig kurset

Udbytte

På kurset vil du bl.a.:

  • Få indgående kendskab til køb og salg til og fra Danmark, Sverige og Norge, herunder forskelle og ligheder landene imellem.
  • Blive klogere på hvilke betingelser, der skal opfyldes, når du handler med udlandet, herunder B2B og B2C samt sondringen mellem varer og ydelser.
  • Blive dygtigere til at anvende momsreglerne korrekt samt angive korrekt alt efter, om der sælges eller købes lokalt eller fra andre lande.
  • Få kendskab til momsreglerne i relation til trekantshandel.
  • Få kendskab til momsreglerne i relation til viderefakturering og udlæg samt sondringen mellem disse.

Indhold

  • De forskellige krav alt efter type af handel, herunder leverancens type samt hvilke lande, der handles imellem.
  • Gennemgang af indberetningskravene ved de forskellige typer af handler.
  • Gennemgang af reglerne for trekantshandel, intern handel og kædehandel.
  • Gennemgang ad reglerne for viderefakturering og udlæg.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der håndterer momsen i relation til handel i et eller flere af de Skandinaviske lande, og som ønsker nærmere kendskab til korrekt håndrering af momsen i disse lande samt kendskab til momsangivelserne. Kurset er også relevant, hvis momsen håndteres af et shared service center.

Moms e-learnings til attraktiv pris

Skræddersy din kompetenceudvikling ved at kombinere kurser og e-learnings, som dækker dine faglige behov og ønsker.

Kontakt PwC's Adademy, hvis du ønsker tilbud på e-learning.

SR-timer

Kurset svarer til otte timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer.
Læs mere om SR-Update

Afholdelser

Kontakt os

Academy kurser

Kontakt vores rådgivere og få vejledning om kurser til dig, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC