SR-Update: Tilvalgsmodul

Efteruddannelse for revisorer - skræddersy din frie/specialiserede SR-efteruddannelse efter dine ønsker og behov med vores SR-tilvalgsmoduler.

Med udgangspunkt i et bredt udvalg af temaer og specialer tilbyder vi dig en række tilvalgsmoduler, som supplement til din efteruddannelse. Vi sikrer, at udbuddet svarer til efteruddannelse ved at efterleve kravet om, at indholdet af kurserne skal være relevant for revisors erklæringsvirksomhed.

Med udgangspunkt i din virksomhed og din rolle kan du skræddersy din personlige efteruddannelse. Du vælger netop de kurser, som har størst relevans for din hverdag. Udbuddet af tilvalgsmoduler vil være i konstant forandring i takt med udviklingen inden for regnskab, revision og erklæringer samt skat. Du kan til enhver tid se det aktuelle udbud af tilvalgsmoduler her på siden.

Du skal inden for en treårig periode kunne dokumentere 60 timers efteruddannelse inden for tilvalgsmodulerne. 

Kursusansvarlig

Martin Lunden, Partner, statsaut. revisor

Husk, at du kan afmelde dig kurset uden beregning helt frem til fem uger før kursusafholdelse. Du kan naturligvis også flytte til et senere kursus eller give din plads til en kollega.

Kurser til SR-efteruddannelse

Grundmodulet SR-Update dækker årligt 20 timer af den tvungne fordeling på 60 timer, som du skal opnå over treårsperiode. For den resterende efteruddannelse er fordelingen inden for regnskab, revision/erklæring og skat valgfri, dog skal 30 timer bidrage til din specialisering.

Tilmeld dig SR-Update

Spar op til 3.000 kr. pr. kursus

Tilmeld dig til særlig pris. Vi tilbyder tilvalgsmodulerne til en fast pris på 3.995 kr. pr. kursusdag, når du tilmelder dig tilvalgsmoduler samtidig med SR-Update. Noter koden "SR-Update" under bemærkninger eller kontakt os for en videre dialog om dine SR-tilvalgsmoduler.

Revision/erklæring
Regnskab

Dokumentationskrav

På en treårig periode skal du kunne dokumentere din deltagelse i 120 uddannelsestimer på master-niveau inden for revision/erklæring, regnskab og skat. Det et krav, at din efteruddannelse fordeles sådan:

Efteruddannelse med relevans for revisors erklæringsvirksomhed Timer
Revision/Erklæring 24
Regnskab 24
Skat 12
Tvungen fordeling af timer 60
Timer inden for emner svarende til din specialisering (eks. intern revisionschef skal bruge disse på revisionsområdet) 30
Timer til valgfri fordeling indenfor revision/erklæring, regnskab og skat 30
Samlet krav til efteruddannelsestimer over en treårig periode 120

Hvad er kravene, for at jeg kan beholde min godkendelse?

Reglerne om efteruddannelse stiller specifikke krav til dokumentation for efteruddannelse, herunder dokumentation for kursusindhold og -deltagelse samt krav om elektronisk indrapportering til Revireg. Den enkelte person skal til enhver tid kunne dokumentere, at kravene til efteruddannelse er opfyldt. Vores efteruddannelsesprogram for statsautoriserede revisorer ansat uden for revisionsbranchen bringer dig på forkant med udviklingen og sikrer dig den mest målrettede efteruddannelse, som skaber værdi for dig og din virksomhed.

Når du deltager i vores grund- og tilvalgsmoduler, sikrer vi, at du modtager den tilstrækkelige dokumentation, i form af et kursusbevis, ved de enkelte kursers afslutning. Hvis du har deponeret din beskikkelse, skal du gemme dokumentationen til eventuel fremtidig registrering i Revireg.

Læs mere om kravene til efteruddannelse hos Erhvervsstyrelsen

Kontakt os

Academy kurser

Kontakt vores rådgivere og få vejledning om kurser til dig, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC