Toldkursus: Grundlæggende told

Dette kursus giver en grundlæggende forståelse af de toldmæssige krav der stilles til en importør eller eksportør af varer, og giver desuden et grundlæggende kendskab til lovgivning og praksis inden for toldområdet.

Når varer importeres eller eksporteres, skal der udfærdiges en angivelse som indsendes til SKAT. I dag stilles der mange krav til en importør eller en eksportør, om forståelse for samt kendskab til lovgivning og praksis på toldområdet.

Det kan have store økonomiske konsekvenser at lave fejl i en angivelse. SKAT kan ved en kontrol opkræve manglende told flere år tilbage.

I samarbejde med TOLD|konsulenterne afholdes der kurser i grundlæggende told, hvor deltagerne får et godt kendskab til de toldmæssige principper, som en virksomhed skal tage højde for, når man påtænker eller allerede er påbegyndt at importere eller eksportere varer.

Virksomheder der foretager import eller eksport af varer, skal i dag være vidende om toldreglerne Inkl. de nye toldregler og krav, som blev implementeret 1. maj 2016.

Udbytte

 • Få et forståeligt overblik over basisreglerne for handel inden for/uden for EU
 • Få en forståelse for en vares toldstatus når du importerer eller eksporterer varer, og vigtigheden af denne toldstatus
 • Få et grundigt indblik i formålet med de nye toldregler fra 1. maj 2016
 • Få en overordnet gennemgang af de krav der stilles når du importerer eller eksporterer varer. Vi gennemgår blandt andet følgende:
  • registreringsforhold, varekodenummer til fortoldning, oprindelsesdokumentation, toldværdi, fortoldningsmetoder, toldangivelsesform og muligheder for toldgodtgørelse
 • Få en gennemgang af det skærpede krav om sikkerhedsstillelse ved import/eksport
 • Få en introduktion til økonomisk relevante bevillingstyper, som eventuelt kan spare dig for betaling af told

Indhold

 • Importprocedure
 • Midlertidig opbevaring
 • Særlige procedure
 • Eksportprocedure
 • Oprindelse
 • Præference
 • Toldværdi
 • Toldgodtgørelse
 • Sikkerhedsstillelse

Undervisningen vil på alle kurser veksle mellem forelæsning (PP-præsentationer), dialog samt enkelte øvelser.

Målgruppe

Kurserne henvender sig til medarbejdere i speditionsvirksomheder og i virksomheder med international handel; især medarbejdere der arbejder med eller skal arbejde med toldopgaver.

Afholdelser

Kontakt os

Academy kurser

Kontakt vores rådgivere og få vejledning om kurser til dig, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC