Kursus i udvidet bogholderi

På kurset får du et grundigt overblik over gældende regler for bogføring, og du vil få styr på komplekse posteringer.

På kurset får du en introduktion til den relevante lovgivning i forhold til dagligt bogholderi og regnskab. Vi gennemgår udvalgte og relevante regnskabsopgaver, understøttet af praktiske eksempler. Desuden vil typiske opgaver i forbindelse med periodeafslutning og eksempler på nøgletal til brug for analyse af regnskabet blive gennemgået.

Vi udbyder også kurset Grundlæggende bogholderi.

Udbytte

 • Overblik over og forståelse af formål og sammenhænge i bogføringen.
 • Introduktion til den relevante lovgivning i forhold til bogholderi og regnskab.
 • Introduktion til regnskabsmæssig behandling af udvalgte regnskabsposter.
 • Praktisk erfaring med at identificere fejlmuligheder i forbindelse med periodeafslutning.
 • Forståelse af sammenhænge mellem bogføring og periodisering i forbindelse med Periodeafslutning.
 • Forståelse af overordnet analyse af resultatopgørelsen og balance(poster).

Indhold

 • Bogholderiets formål.
 • Indre sammenhænge i bogholderiet og regnskabet.
 • Gennemgang af hovedregler i bogføringsloven.
 • Gennemgang af udvalgte hovedregler i årsregnskabsloven.
 • Udvalgte områder inden for moms og skat af betydning for bogholderiet.
 • Principper for indregning og måling af udvalgte og relevante regnskabsposter.
 • Typiske periodiseringer og afstemninger i forbindelse med periodeafslutning.
 • Analyse af det interne regnskab i forbindelse med periodeafslutning.

Målgruppe

Regnskabsmedarbejdere med min. 2-4 års erfaring med, som har grundlæggende erfaring med bogholderi og regnskab, og som ønsker at udvide deres kompetencer inden for periodeafslutning, aflæggelse af regnskaber og intern rapportering, og som ønsker at få kendskab til den relevante lovgivning i forhold til regnskabet.

Afholdelser

"Der blev lagt et godt niveau, som var til at forstå. En meget levende underviser, som kunne holde mig fanget hele dagen."

Regnskabsmedarbejder og tidligere deltager på Udvidet bogholderi og regnskab

Kontakt os

Academy kurser

Kontakt vores rådgivere og få vejledning om kurser til dig, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC