Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

PwC's konference for den offentlige sektor

1. juni 2022, Hellerup

Sådan udvikler vi den offentlige sektor gennem data.

Dato

Onsdag den 1. juni 2022

Tid

kl. 09:00-12:00

Sted

PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Potentialet i dataanvendelse er enormt i Danmark, og overalt i den offentlige sektor er der mulighed for at bruge data til at udvikle nye innovative løsninger og services.

Vejen til øget brug af data er dog ikke uden bump. Hvad end det handler om registerdata, grunddata, data fra egne arbejdsgange og processer eller data fra andre offentlige som private datakilder, er der flere udfordringer og barrierer, der skal overvindes.

På konferencen stiller vi derfor skarpt på, hvordan vi kan realisere potentialet og udvikle nye løsninger og datadrevne teknologier i den offentlige sektor. Til at belyse emnet har vi samlet en række institutioner, der vil komme ind på: 

  • Konkrete erfaringer med at udvikle løsninger gennem data 

  • Målsætninger, resultater og de største udfordringer

  • De nødvendige kompromisser og håndteringen af barrierer

På dagen lancerer vi desuden resultaterne fra PwC´s undersøgelse af den strategiske udviklingsretning i en række af de største danske data-hubs.

Vi glæder os til at byde dig velkommen. 

Målgruppe

Konferencen er særligt målrettet topledere og beslutningstagere i den offentlige sektor. I tilfælde af overtegning, forbeholder vi os retten til at tildele pladser efter målgruppen. 

 

Se frem til indlæg og cases fra bl.a.: 

Potentialet ved brugen af sundhedsdata

Dansk sundhedsdata er i international topklasse. Få indblik i, hvilke muligheder det rummer i forhold til at udvikle nye behandlingsformer og teknologier, samt hvilke barrierer der står i vejen for at realisere potentialet.

v. Diana Arsovic Nielsen, CEO, Danish Life Science Cluster 

Sådan fører øget databrug til robusthed i forsyningskæderne

Få konkrete eksempler på, hvordan Region Hovedstadens øgede brug af data har været med til sikre større robusthed i deres mange forsyningskæder.                                                                                                                                                       

v. Jens Brøndberg, Indkøbschef, Region Hovedstaden 

Strategien for fremtidens grunddata

Datafordeleren leverer hver måned data på mere end 1 milliard forespørgsler. Den giver let og sikker adgang til sammenhængende grunddata fra offentlige registre til gavn for myndigheder, virksomheder og borgere. Hør om udviklingsplanerne for Datafordeleren og strategien for fremtidens grunddata.

v. Morten Hvidberg, Vicedirektør, SDFE

DataHub og hvordan den understøtter den grønne omstilling

Alle oplysninger om danskernes elforbrug er samlet i DataHub. Dermed håndterer DataHub alle måledata og forretnings- processer for de ca. 3,3 mio. danske elforbrugere. Hør om anvendelsen af DataHub, og hvordan den understøtter den grønne omstilling.                                                                           

v. Martin Lundø, Vice President & CEO, Energinet Datahub

Intelligent brug af data en ny kontekst

Vi har igennem årene opsamlet ufattelige mængder af data. Teknologien har udviklet sig til vi i dag kan bruge eksisterende data med nye typer at data i en mere "intelligent" kontekst til gavn for borgere og virksomheder.                                                                    

v. Jørgen Sørensen, Partner, Head of Data Factory, PwC

Findings fra PwC survey

På dagen lancerer vi også resultaterne fra PwC's undersøgelse.                               

                                                                  

v. Esben Toft, Partner, Head of Digital, Automation & Data, PwC

Dato

Onsdag den 1. juni 2022

Tid

kl. 09:00-12:00

Der vil være åben for registrering og forplejning 30 min. før start.

Sted

PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Kontakt os

Christian Klibo

Partner, Advisory, PwC Denmark

Tlf: 4041 9520

Esben Toft

Partner, Head of Digital, Automation & Data, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Sara Filtenborg

Manager, PwC Denmark

Tlf: 3945 3150

Simone Marie Høybye

Associate, PwC Denmark

Tlf: 39453189

Følg PwC