PwC's konference for den offentlige sektor 2023

Download præsentationen og hent rapporten fra dagen.

Der mangler hænder i den offentlige sektor. Ledige stillinger i pleje- og sundhedssektoren går ud over kernevelfærden, manglende jurister øger sagspuklerne og udfordringer med it-specialister forsinker it-udviklingen for blot at nævne nogle eksempler.

Kigger vi mod 2030, ser udviklingen i manglen på arbejdskraft kun ud til at stige. På PwC's årlige konference for den offentlige sektor stillede vi skarpt på, hvad din organisation selv kan gøre - på et operationelt niveau - for at frigøre arbejdskraft. 

Sammen med inspirerende indlægsholdere og en afsluttende paneldebat kom vi med konkrete eksempler på redskaber som allerede nu er tilgængelige - for ledere i stat, kommuner og regioner - til at frigive tid og håndtere manglen på arbejdskraft i din organisation.

Download præsentationen 

PwC's undersøgelse “Mangel på arbejdskraft i den offentlige sektor: Udfordringer og løsninger”

På konferencen lancerede vi også resultaterne fra PwC's undersøgelse af “Mangel på arbejdskraft i den offentlige sektor: Udfordringer og løsninger”, som giver indsigt i offentlige organisationers nuværende udfordringer, indsatser og holdninger i relation til en af tidens største udfordringer i den offentlige sektor.

Download rapporten

Kontakt os

Katrine Gibhardt Rørholt

Senior Event Associate, PwC Denmark

2492 0676

E-mail

Sara Filtenborg

Event Manager, København , PwC Denmark

3945 3150

E-mail

Følg PwC