Nedsættelsen af bo-/gaveafgift ved overdragelse af erhvervsvirksomheder

28. august 2017, Aarhus

Kom til morgenmøde og hør PwC's eksperter fortælle om ændringen af "pengetankreglen" i forhold til succession, nedsættelsen af bo-/gaveafgiften og betingelserne herfor, samt værdiansættelsesprincipper ved overdragelsen.

Folketinget har ændret reglerne, så der under visse betingelser betales en lavere bo-/gaveafgift, når familieejede erhvervsvirksomheder generationsskiftes. Afgiften sættes gradvist ned fra de nuværende 15% til 5% i 2020. Det giver en markant forbedring af vilkårene ved generationsskiftet og betyder, at der skal trækkes færre penge ud af virksomheden, når den skal overdrages.

Frem mod 2025 er det regeringens ambition at tage det sidste skridt, så der slet ikke skal betales afgift, når familieejede erhvervsvirksomheder generationsskiftes.

Desuden er der ændret i reglerne for, hvornår generationsskiftet kan ske uden at udløse avancebeskatning af overdrageren (succession) - "pengetankreglen".

Målgruppe

CEO, ejere, beslutningstagere, hovedaktionærer

Program

08:00 Registering samt morgenmad
08:30 Fagligt indhold
10:00 Networking samt kaffe/the.
"Vil du tale med en af os eller bare netværke, vil der afslutningsvist være lejlighed til dette over en kop kaffe."

Tid

Mandag den 28. august 2017 fra kl. 08.30 - 10.00
Der vil være åben for registrering og forplejning 30 min. før start.

Sted

PwC Aarhus, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

***START Aahus*** ***SLUT Aarhus***-->

Kontakt os

Jørgen Rønning Pedersen
Partner
Tlf: 8932 5577
E-mail

Line Kyed Jeppesen

Tlf: 8932 5620
E-mail

Følg PwC