Afholdt: Digitalisering som konkurrenceparameter i bygge- og anlægsbranchen

16. november 2017, Aarhus

Bygge- og anlægsbranchen der med hastige skridt bliver digitaliseret.

Bygge- og anlægsbranchen digitaliseres med hastige skridt på mange områder i hele værdikæden. Fra digitale udbud og projektstyring til effektivisering igennem digitale processer og systemer internt i virksomhederne.

PwC havde den 16. november 2017, to af branchens væsentlige aktører – når Michael H. Nielsen, Direktør for Dansk Byggeri, og Ebbe M. Iversen, Adm. Direktør for Per Aarsleff, på besøg for at give deres bud på mulighederne ved den øgede digitalisering samt branchens fremtidige nøgleudfordringer. 

 

På et strategisk niveau fik deltagerne et indblik i de muligheder og barrierer den nære fremtid bringer i forhold til den digitale udvikling herunder:

  • Hvordan skabes værdi og effektivisering ved et styrket fokus på digitalisering
  • Hvordan sikrer virksomheden sig bedst muligt mod cybercrime og hvordan håndteres IT sikkerheden i virksomheden. 

 

Målgruppe

Målgruppen for arrangementet var alle beslutningstagere med relationer til bygge- & anlægsvirksomheder, herunder arkitekter, ingeniører og leverandører til bygge- & anlægsbranchen. 

Praktisk information

Tid

Torsdag den 16. november 2017 kl. 15:15-17:30
Der vil være åben for registrering og forplejning 15 min. før start.

Sted

PwC, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus C

Kontakt os

Lars Greve Jensen
Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark
Tlf: 8932 5675
E-mail

Thyge Belter
Tlf: 8932 5653
E-mail

Line Kyed Jeppesen
, PwC Denmark
Tlf: 8932 5620
E-mail

Følg PwC