PwC deltog på Folkemødet

PwC's eksperter var repræsenteret på dette års folkemøde, hvor vi bl.a. deltog i spændende debatter om cypersikkerhed og Verdensmålene i Danchells teltet.

Passer det offentlige godt nok på vores data?

Kan vi som borgere have tillid til, at det offentlige passer godt nok på vores personlige data, fx i sundhedsvæsenet? Hvordan løfter offentlige myndigheder ansvaret for at beskytte borgernes data i en hverdag, der bliver stadigt mere digital, og hvor truslen om cyberangreb mod samfundsvigtige sektorer ifølge Center for Cybersikkerhed er ”meget høj”? 

Vi satte et højaktuelt emne til debat i lyset af den nationale cyberstrategi sammen med spændende aktører fra stat, region og kommune. Man kunne høre konkrete cases og eksempler på, hvordan man bl.a. inden for sundhedsektoren arbejder med at beskytte kritiske it-systemer, og hvordan man ved at øge de ansattes og borgernes viden og it-kompetencer tager fælles ansvar for at øge cybersikkerheden og skaber forståelse for, hvordan vi håndterer truslen i hverdagen. Yderliger kunne man få bud på, hvordan vi som nation højner niveauet for cyber- og informationssikkerhed, blandt andet ved at styrke det nationale samarbejde omkring cybersikkerhed. 

Tid: Fredag den 14. juni fra kl. 12:00-13:00
Sted: Danchells Debattelt

Læs mere her

Paneldeltagere:

 • Flemming Christiansen, Vicedirektør Sundhedsdatastyrelsen 
 • Bo Rasmussen, Kommunaldirektør Gladsaxe Kommune
 • Klaus Larsen, Direktør, Region Nordjylland
 • Mads Nørgaard Madsen, Partner, PwC

I gang med Verdensmålene i jeres kommune? Sæt fart på nu.

Du kunne få inspiration til dit arbejde - fire kommuner delte deres erfaringer og PwC gav indsigt i resultaterne af PwC's analyse.

Flere og flere kommuner arbejder med Verdensmålene. Men hvordan lægger jeres kommune brikkerne i det store puslespil, når borgernes ønsker og behov, de forvaltningsmæssige rammer og økonomien skal gå op i en højere enhed?

Gennem dialog og lokalt engagement kan I sætte fart på arbejdet, så I kan bruge Verdensmålene til at opnå en bæredygtig fremtid.

Du kunne høre hvordan fire kommuner har grebet arbejdet med Verdensmålene an – og hvorfor de vil endnu længere med deres bæredygtighedsarbejde.

Ligeledes kunne du få indblik i hvordan andre danske kommuner arbejder med Verdensmålene og bæredygtighed med PwC's dugfriske analyse. Yderligere hvordan partnerskaber, kunst, kultur og byggeri kan bruges som katalysatorer i bæredygtighedsarbejdet.

Tid: Fredag den 14. juni fra kl. 15:00-16:00
Sted: Danchells Debattelt

Læs mere her

Paneldeltagere:

 • Gert Jørgensen, Borgmester, Sorø Kommune
 • Charlotte Algreen, Formand for bæredygtighedsudvalget, Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Erik Lauritzen, Borgmester, Sønderborg Kommune
 • Winni Grosbøll, Borgmester, Bornholms Regionskommune
 • Line Berg Madsen, Director, PwC

Vi gør en forskel i fællesskab

Vi starter dagen med fortællinger om partnerskaber der skaber værdi for mennesker, samfund og erhvervsliv.

Dansk Erhverv byder inden for i teltet sammen med PwC til fortællinger om partnerskaber mellem private og offentlige aktører. Du får inspiration til, hvordan menneskerettigheder kan være et værdifuldt aktiv for begge parter.

The Why Foundation udbreder viden omkring menneskerettigheder globalt. CEO Mette Hoffmann Meyer og bestyrelsesmedlem Francois Zimeray - tidligere fransk ambassadør i Danmark og menneskerettighedsadvokat - giver dig et indblik, der med sikkerhed gør indtryk.

MASH er gennem deres partnerskab med det offentlige med til at resocialisere tidligere straffede, og Restauratørernes garantiordning, REGA, har været med til at søsætte denne rejse med implementering af FN’s Global Compact.

Værdiskabende menneskerettigheder og partnerskaber

Tid: Lørdag den 15. juni fra kl. 9:15-10:00
Sted: Dansk Erhvervs Telt

Læs mere her

Paneldeltagere: 

 • Malene Thiele, CSR-chef, Dansk Erhverv
 • Mette Hoffmann Meyer, CEO, The Why Foundation
 • Francois Zimeray, bestyrelsesmedlem, The Why Foundation
 • Dorthe Witting, HR Manager, Mash Steakhouse
 • Torben E. Hoffmann Rosenstock, Direktør i Danmarks Restauranter og Caféer
 • Line Berg Madsen, Director, PwC

Kontakt os

Christian Klibo

Partner, Advisory, PwC Denmark

Tlf: 4041 9520

Følg PwC