Den nye persondataforordning og forebyggelse af hvidvask for finansielle virksomheder

25. oktober 2017, Herning

Kom til eftermiddagsmøde, hvor PwC's eksperter vil opdatere dig på de nye regler i persondataforordningen og fokusområder indenfor hvidvask for finansielle virksomheder.

Persondataforordningen

25. maj 2018 nærmer sig med hastige skridt, og finansielle virksomheder skal derfor forberede sig på at efterleve de nye regler i persondataforordningen.

Persondataforordningen indeholder en række nyskabelser og ændrede regler for behandling af personoplysninger, herunder nye krav til blandt andet datasikkerhed, notifikation og dokumentation samt skærpede sanktionsmuligheder.

Fremover vil der kunne udstedes bøder på op til 20 mio. euro eller 4 pct. af den globale årlige koncernomsætning, hvis det beløb er højere. Derudover kan overtrædelse af reglerne få andre negative konsekvenser for den finansielle virksomhed, herunder erstatningskrav, skade på den finansielle virksomheds renommé samt brud på tilliden til den finansielle virksomhed.

PwC’s persondataeksperter følger udviklingen tæt og inddrager de foreliggende vejledninger og lovforslag i arbejdet med kunderne.

Er du opdateret på fokusområder indenfor hvidvask.

Forebyggelse af hvidvask har været på agendaen længe, og mange finansielle virksomheder har etableret de grundlæggende strukturer. Der er dog stadig vigtige forhold, som giver udfordringer for mange finansielle virksomheder.

PwC's eksperter gennemgår de områder, hvor der stadig er udfordringer, og hvor vi  kan se, at Finanstilsynet har fokus.

Målgruppe
Direktionen i de finansielle virksomheder samt hvidvask-ansvarlige og databeskyttelsesrådgivere. I tilfælde af overtegning forbeholder vi os ret til at tildele pladser efter målgruppen.

Program

13:00 Velkomst
13:10 Den nye persondataforordning
14.40  Pause 
15.00  Hvidvask 
16:30 Tak for i dag

Tid

Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 13.00 til 16.40
Der vil være åben for registrering og forplejning 30 min. før start.

Sted

PwC i Herning, Platanvej 4, 7400 Herning

Kontakt os

Heidi Klitgaard Brander
Partner
Tlf: 9611 1814
E-mail

Følg PwC