Temadag for skoler

28. maj 2018, Hellerup

Deltag på temadagen og bliv opdateret på aktuelle temaer inden for skoleområdet.

Emner, som vi kommer igennem på temadagen:

 • EU's nye persondataforordning
  Hør om de vigtigste regler for skoler og udveksling af data.
 • Digitalisering og effektivisering
  Vi vil gennemgå muligheder for øget digitalisering og dermed effektivisering – ved simplificering, standardisering og optimal it-understøttelse af processerne, herunder anbefaling om fremtidige best practice-processer.
 • Cybercrime (-sikkerhed)
  Seneste nyt om Cybercrime (-sikkerhed) og gode råd til, hvordan du beskytter dig mod det, herun-der vurdering af trusselsbilledet.
 • Moms og afgifter
  Hør bl.a. om SKATs seneste fortolkninger af praksis samt ny momsvejledning til skoler.
 • Budgettering, lønforhold og benchmarking
  Vi vil fortælle om, hvorfor budgetlægning giver overblik og sikrer, at skoleledelsen træffer gode lang-sigtede beslutninger til gavn for eleverne. Desuden vil vi komme ind på nogle af de komplekse løn-regler, der oftest giver udfordringer at fortolke korrekt samt benchmarking.
 • Øvrige aktuelle forhold og opsamling
  Opsamling på dagens emner og øvrige aktuelle forhold samt spørgsmål.

Målgruppe

Temadagen er målrettet ledelsen samt økonomiansvarlige på skolerne.

Program

09.00 Registrering og morgenkaffe
09:30 Velkomst
09.35 EU's nye persondataforordning
10.15 Pause
10.25  Digitalisering og effektivisering 
11.15  IT - sikkerhed 
12.00  Frokost 
12.45  Budgettering, lønforhold og benchmarking 
13.30  Moms og afgifter 
14.15  Pause 
14.25  Øvrige aktuelle forhold og opsamling 
14.55  Tak for i dag 

Tid

Mandag den 28. maj 2018 kl. 09.30 til 15.00
Der vil være åben for registrering og forplejning 30 min. før start.

Sted

PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Kontakt os

Carsten Nielsen
Partner, statsaut. revisor
Tlf: 3945 3436
E-mail

Dorte Baundal
Tlf: 3945 3596
E-mail

Følg PwC