Temadag for skoler

29. maj 2018, Trekantområdet

Deltag på temadagen og bliv opdateret på aktuelle temaer inden for skoleområdet.

Emner, som vi kommer igennem på temadagen:

 • EU's nye persondataforordning
  Hør om de vigtigste regler for skoler og udveksling af data.
 • Digitalisering og effektivisering
  Vi vil gennemgå muligheder for øget digitalisering og dermed effektivisering – ved simplificering, standardisering og optimal it-understøttelse af processerne, herunder anbefaling om fremtidige best practice-processer.
 • Cybercrime (-sikkerhed)
  Seneste nyt om Cybercrime (-sikkerhed) og gode råd til, hvordan du beskytter dig mod det, herun-der vurdering af trusselsbilledet.
 • Moms og afgifter
  Hør bl.a. om SKATs seneste fortolkninger af praksis samt ny momsvejledning til skoler.
 • Budgettering, lønforhold og benchmarking
  Vi vil fortælle om, hvorfor budgetlægning giver overblik og sikrer, at skoleledelsen træffer gode lang-sigtede beslutninger til gavn for eleverne. Desuden vil vi komme ind på nogle af de komplekse løn-regler, der oftest giver udfordringer at fortolke korrekt samt benchmarking.
 • Øvrige aktuelle forhold og opsamling
  Opsamling på dagens emner og øvrige aktuelle forhold samt spørgsmål

Målgruppe

Temadagen er målrettet ledelsen samt økonomiansvarlige på skolerne.

Program

09.00 Registrering og morgenkaffe
09:30 Velkomst
09.35 EU's nye persondataforordning
10.15 Pause
10.25  Digitalisering og effektivisering  
11.15  IT - sikkerhed  
12.00  Frokost  
12.45  Budgettering, lønforhold og benchmarking  
13.30  Moms og afgifter  
14.15  Pause  
14.25  Øvrige aktuelle forhold og opsamling 
14.55   Tak for i dag 

Tid

Torsdag den 29. maj 2018 kl. 09.30 til 15.00
Der vil være åben for registrering og forplejning 30 min. før start.

Sted

PwC i Trekantområdet, Herredsvej 32, 7100 Vejle

Kontakt os

Carsten Nielsen
Partner, statsaut. revisor
Tlf: 3945 3436
E-mail

Dorte Baundal
Tlf: 3945 3596
E-mail

Følg PwC