TP Takeaway

Den internationale skattedagsorden ændrer sig i disse år mere end nogensinde. Skat er blevet et emne, der diskuteres på G20-møder mellem præsidenter for verdens største lande. Og tempoet i regeludviklingen i OECD og EU giver de fleste sved på panden.

PwC afholder derfor en seminar-række med aktuelle emner, som optager dig som skattechef eller TP-chef. Fokus vil være på TP (Transfer Pricing), men der vil også være emner, som vil have en bredere interesse. TP Takeaway drives af PwC's eksperter på området og ledes af Troels Kjølby Nielsen, som i en årrække var chef for SKAT's centrale TP-kontor med ansvar for de internationale forhandlinger. Seminarerne vil være uformelle og interaktive og give dig mulighed for at komme helt på omgangshøjde med myndighedernes syn på de nye regler og få fintunet risikobilledet for din virksomhed.

Seminarerne tilbydes både i Hellerup og i Aarhus. Næste seminar i rækken vil være:

"Efter BEPS: Principal-modellen under pres? - DEMPE, IP-ejerskab og kontrol"**

Afholdes i Aarhus tirsdag d. 16. maj kl. 08.30-10.30

Afholdes i Hellerup torsdag d. 18. maj kl. 08.30-10.30

Der vil begge steder være registrering og forplejning fra kl. 08.00.
**Denne session foregår på dansk eller engelsk efter behov

 

Tilmelding

Sted Dato Tid Særlig info Tilmeld

Målgruppe

TP Takeaway er målrettet skattechefer eller TP-chefer. I tilfælde af overtegning forbeholder vi os ret til at tildele pladser efter målgruppen.