CVA og optimering for banker

 

Af: Lars Norup, Director i Financial Services, Risk and Compliance.

Den rette tilgang til CVA kan forøge bankers konkurrencedygtighed og forbedre deres forrentning af egenkapital. Få indblik i CVA og PwC’s erfaringer om de banker, der er ”best in class”.

Introduktionen af Credit Value Adjustment (CVA) har været en stor udfordring for de europæiske banker og er for tiden et meget aktuelt emne i flere lande i Europa, herunder Danmark.

Behovet for hensættelser på finansielle markedstransaktioner med kunder blev tydeligt som følge af de katastrofale erfaringer fra starten af finanskrisen i 2007-2008, og CVA-kravet er en vigtig del af BIS III-komplekset. Det meget omfattende BIS III-regelsæt indeholder mange underregelsæt, såsom CRD IV, MIFID og EMIR, og det er meget vigtigt at være på forkant med disse regelsæt og forstå deres fremtidige betydning for og indvirkning på forretningen.

Inden for CVA er også ”Fair Value”-betragtningerne, som er indeholdt i IFRS og IAS, meget relevante for såvel spørgsmålet om værdiansættelsen af modpartsrisikoen som den aktuelle markedsværdiopgørelse af de indgåede transaktioner, og de bør også indarbejdes i en banks behandling af CVA-spørgsmålet. CVA-tilgangen er derfor både vigtig og interessant.

Hvad er CVA?

CVA er en hensættelse på OTC-markedstransaktioner (”over the counter”, dvs. ikke børshandlede) mellem en bank og dens kunder, og den er sammensat af tre elementer:

  • Kundens kreditværdighed
  • Løbetiden
  • Typen af den handlede finansielle transaktion.

Man kan sammenligne CVA-hensættelsen med den tilsvarende hensættelse, som en bank foretager på sine erhvervsudlån. CVA skal hensættes pr. kunde og pr. transaktion.

CVA-hensættelsen betyder, at banken for en almindelig erhvervskunde, der til markedsrisikoafdækningsformål anvender for DKK 200 mio. USD/DKK terminsforretninger på en 12-måneders løbetid, for DKK 150 mio. renteswap til at afdække et 5-årigt lån og for DKK 100 mio. valutaswap på en 5-årig løbetid, skal hensætte et samlet beløb på ca. DKK 1,2 mio. for samtlige transaktioner eller ca. DKK 250.000 pr. år.

Dette kan måske umiddelbart virke beskedent, men større banker har typisk CVA-hensættelser på betragtelige samlede beløb. Hvis bankerne ikke foretager sig noget, kan afdækningsforretninger med langt de fleste erhvervskunder blive til en decideret underskudsforretning.

Effekt af optimeret CVA-behandling

Erfaringer viser, at ved en optimeret CVA-behandling kan banken spare mellem 40 og 60 % af den samlede CVA-hensættelse og dermed forbedre bankens konkurrencedygtighed og rentabilitet i erhvervskundesegmentet samt sikre sine erhvervskunder en betragtelig besparelse på deres afdækningsforretninger.

Med erfaring og indsigt fra både nationale og internationale kunder ser vi, at de banker, der er ”best in class”, er dem, der både har skabt et overblik, forstår de konkrete implikationer af deres aktuelle CVA-setup, løbende vurderer forskellige optimeringsforslag og har etableret sammenhæng til samt løbende optimering af forretningsmodellen, intern governance og datakvalitet. Det kræver indsigt i CVA, både i de regulative krav og i de regnskabsmæssige implikationer af de tre mulige CVA-setups – fra model til implementering og løbende udvikling.

En optimal CVA-behandling forbedrer ikke alene bankens konkurrencedygtighed, men kan også medvirke til at reducere kapitalforbruget og løfte egenkapitalforrentningen betragteligt. En optimeret anvendelse af kapital og mere transparens med hensyn til risikojusteret egenkapitalforrentning muliggør ikke alene en bedre drevet bank, men sikrer også, at prissætningen bliver skarpere og mere nuanceret overfor de rigtige kunder.

Kontakt

Hvis du er interesseret i at høre mere om betragtninger om udformningen af en optimal CVA-struktur om, er du meget velkommen til at kontakte FS Advisory i PwC.

Kontakt os

Lars Norup
Director
Tlf: 3945 9195
E-mail

Følg PwC