Ny erklæringsbekendtgørelse muliggør brug af ajourførte ISA'er

Som led i implementeringen af ændringer i EU-direktiverne 2014/56/EU (lovpligtig revision) og 2013/34/EU (regnskaber) har Erhvervsstyrelsen 17. juni 2016 udsendt en ny erklæringsbekendt-gørelse.

Endvidere gøres der på en række områder op med danske særregler.

Kontakt os

Lars Engelund

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 9264

Følg PwC