Ny revisorlov - Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni 2016, rummer også regler for revisionsudvalgets funktion og herunder nogle nye opgaver.

Den nye revisorlov definerer virksomheder af betydning for offentligheden (Public Interest Entities – eller PIE) som børsnoterede virksomheder, pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber.

PIE-virksomheder skal etablere et revisionsudvalg, men kan dog som hidtil også vedtage, at revisionsudvalgets opgaver udføres af den samlede bestyrelse.

Kontakt os

Lars Engelund

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 9264

Følg PwC