Derfor er tilsyn af intern revision vigtigt

 

Virksomheder og bestyrelser oplever i dag et stigende pres, når det gælder håndtering og begrænsning af risici, samtidig med at de forretningsmæssige mål skal nås. Mange revisionsudvalg vælger at få sparring og vejledning fra en intern revisionsfunktion, der fungerer som en objektiv ”insider” i organisationen. Men hvordan sikrer revisionsudvalget en øget værdi af den interne revision, og hvad er egentlig formålet med intern revision? Det sætter vi fokus på her.

Et af intern revisions primære formål er at gøre revisionsudvalget sikre og trygge i forhold til, at risici og kontrolmiljø er på linje med virksomhedens risikoappetit. Der bør løbende arbejdes på at maksimere værdien af den interne revisionsfunktion, da den er med til at styrke og understøtte revisionsudvalget i forhold til deres arbejde med risici og kontroller. Men det er ikke en let proces. Fx svarer hele 62 % af respondenterne fra analysen ”PwC’s 2016 State of the Internal Audit Profession Study”, at de forventer en større værdi fra den interne revision.

Det er PwC's anbefaling, at revisionsudvalget fokuserer på, at:

  • Bemyndige intern revisions rolle i organisationen
  • Sikre, at teamet har den rette struktur og de rette færdigheder
  • Sikre, at missionen og formålet med funktionen er klart beskrevet og overholdes
  • Støtte op om – og supportere – de forbedringer, som intern revision anbefaler
  • Vurdere præstationer af teamet og styrke talentudviklingen.

Download og læs den fulde rapport:

 

Kontakt os

Hvis du ønsker mere information om, hvordan PwC kan assistere jeres interne revisionsfunktion, er du velkommen til at kontakte vores eksperter på området.

Kontakt os

Johan Bogentoft
Partner
Tlf: 3945 3105
E-mail

Brian Christiansen
Partner, statsaut. revisor
Tlf: 3945 9080
E-mail

Følg PwC