Hvordan skaber man interesse fra udenlandske ejendomsinvestorer?

 

Udenlandske investorer viser stor interesse for København, hvilket bl.a. ses ved, at København er nummer fem i Europa ifølge PwC’s årlige undersøgelse (Emerging Trends). Men for at sikre de udenlandske investorers opmærksomhed, når der udbydes interessante ejendomme, skal der både en klar markedsføringsstrategi og visuelle redskaber til.

PwC er valgt til at varetage salget af DSB’s ejendom på Kalvebod Brygge – KB32. Der er i tæt samarbejde med DSB valgt en anderledes markedsføring, der har skabt en stor interesse fra udenlandske investorer.

Vi hører ofte fra nye udenlandske investorer, at salgsprocesserne er meget korte, og at de dermed har svært ved at foretage tilstrækkelige undersøgelser, inden der skal afgives bud. I forbindelse med introduktionen af DSB’s historiske ejendom, KB32, valgte vi fra start en enkel og koordineret markedsindsats, der tilgodeser danske såvel som udenlandske investorers behov for information.

Præsentation af ejendommen KB32

Den første præsentation af ejendommen skete i forsommeren. På en dertil etableret hjemmeside (www.kb32.dk), blev ejendommen introduceret, ligesom interesserede også kunne finde tidsplanen for forløbet, herunder teaser og IM.

Der blev også udsendt informationsbrev til potentielle investorer og til alle PwC’s globale ejendomsteams med processen og tidsplanen, herunder at interesserede kan skrive sig op på www.kb32.dk. Derfor havde vi en stor tilkendegivelse fra interesserede allerede før sommeren.

Markedsbeskrivelse af området

Næste fase i forløbet var udarbejdelse af en kort markedsbeskrivelse af området, så særligt de udenlandske investorer på forhånd havde mulighed for at vurdere om beliggenheden var interessant for dem.  For ejendomme som KB32 er det ofte nødvendigt for udenlandske investorer at alliere sig med lokale projektudviklere eller asset managers.  Jo tidligere investor informeres om et udbud, desto bedre tid, er der til at skabe de fornødne lokale kontakter. Dette gælder også den anden vej rundt, når projektudviklere eller asset managers skal skabe kontakt til udenlandske investorer.

Anderledes markedsføring

Dronefilm bruges ofte til at præsentere byer/områder/steder m.v. snarere end konkrete ejendomme. Men for en ejendom med denne beliggenhed vurderede vi sammen med DSB, at det ville være en ny, men oplagt måde at gøre ejendommen mere visuelt tilgængelig for særligt udenlandske købere, der ikke tidligere har investeret i København.

En dronefilm er en effektiv og flot måde at vise by og beliggenhed på og vi har modtaget mange positive tilbagemeldinger på filmen. Det var samtidig også nemmere for vores udenlandske kontorer at forklare beliggenheden for deres potentielle investorer.

KB32's beliggenhed er unik, og filmen giver en anden vinkel på beliggenheden, herunder i forhold til den grønne linje og til, hvor centralt KB32 faktisk ligger. Filmen både flytter og opdaterer folks opfattelse af området.

Et andet forhold, som udenlandske investorer sætter stor pris på for en ejendom som KB32, er en proces med effektivt datarum, tekniske rapporter og undersøgelser, hovedvilkår i aftalegrundlaget mv.

Grundlag for fremtidig investordialog

Danmark er ofte blevet kritiseret for manglende transparens, hvilket har været årsagen til at flere investorer har fravalgt Danmark. Det er vores opfattelse, at KB32-processen skaber et godt grundlag for, at en investor – også fra udlandet – kan få den nødvendige forståelse for en ejendom, inden der skal afgives et bud.

PwC Real Estate vil meget gerne sammen med de øvrige aktører i branchen bidrage til videreudvikling af fælles tiltag, som f.eks. god praksis inden for værdiansættelsesmodeller, synliggørelse af lokationer, effektive processer mv, da vi mener, at det vil få endnu flere udenlandske investorer til Danmark.

Kontakt os

Per Andersen
Partner, DCA/Real estate
Tlf: 3945 3411
E-mail

Følg PwC