Kan dine aftaler om sundhedsforsikring klare et skattetjek?

 

SKAT viser for tiden øget interesse for sundhedsforsikringer, som ydes til medarbejdere. Hvis din ordning finansieres af medarbejderne selv, skal du have styr på, om din ordning med medarbejderne overholder alle de formelle krav – ellers risikerer medarbejderne beskatning bagud i tid.

En arbejdsgiver kan under visse betingelser stille en sundhedsforsikring med dækning i arbejdstiden skattefrit til rådighed for medarbejderne, og flere virksomheder tilbyder sådanne ordninger mod, at medarbejderne selv delvis finansierer udgiften via en nedgang i kontantlønnen før skat. 

Der er ikke noget skatteretligt til hinder for en sådan ordning, men det er nødvendigt, at aftalen har de rette karakteristika, for at ordningen kan godkendes af SKAT. 

Kravene

Der vil bl.a. være krav om, at der er tale om en egentlig aftale mellem arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder, og tilsvarende kræves det, at aftalen skal være indenfor rammerne af de gældende regler, fx de overenskomster, der regulerer ansættelsen. 

Aftalen skal også indebære en reel fremadrettet nedgang i medarbejderens kontante løn, og aftalen skal normalt løbe over hele lønaftaleperioden, dog i minimum 12 måneder. 

Samtidig er det vigtigt, at nedgangen i medarbejderens kontante løn skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med arbejdsgiverens udgifter. 

SKATs fokus

Vi har oplevet, at aftalegrundlaget hos nogle virksomheder ikke nødvendigvis opfylder disse krav, og særligt tidskravet samt ikke mindst den løbende udvikling af prisreguleringer er ikke tilstrækkeligt belyst i aftalerne. 

SKAT har for tiden fokus på, om bruttolønsordningerne for sundhedsforsikringer opfylder de formelle krav. Det er derfor vigtigt som virksomhed at være på forkant på dette område og sikre sig, at virksomhedens bruttolønsordning for sundhedsforsikring overholder alle de formelle krav. 

Hvis ordningen ikke opfylder kravene, kan det medføre, at medarbejderen skal beskattes af beløbet flere år tilbage – og vi anbefaler derfor, at man sikrer sig, at dette (ellers skattefri) gode ikke udløser ærgrelser på grund af fodfejl.

Udsendt november 2016 

Kontakt os

John Cederskjold Kierans
Director, TAX
Tlf: 3945 9112
E-mail

Susanne Bromand Geisler
Senior Manager
Tlf: 3945 3548
E-mail

Følg PwC