IFRS 10 - Koncernregnskab og særligt om kapitalforvaltere

Det kan være vanskeligt at vurdere, hvornår en investor opnår kontrol over en kapitalfond og dermed omfattes af reglerne i IFRS 10.

Til at fastlægge, om investor har kontrol, skal en række nøglefaktorer anvendes. Det kan eksempelvis være en vurdering af, hvorvidt investoren direkte har indflydelse på de aktiviteter, som påvirker kapitalfondens afkast.

Du kan her læse om en række væsentlige nøglefaktorer, herunder hvordan de anvendes, når det skal vurderes, om investor har kontrol: