13 dages rejser i udlandet … Og socialforsikringen gik galt

20/03/17

 

EU-Domstolen skal tage stilling til socialforsikring for medarbejdere, som har løbende adhoc-forretningsrejser i EU/EØS. Afgørelsen kan få betydning for den danske direktør, som løbende rejser til Storbritannien, eller sælgeren, som afprøver det svenske marked.

Indtil nu er mange forretningsrejsendes socialforsikring reguleret af en særlig regel for personer, som arbejder i flere EU/EØS-lande (inkl. hjemlandet). I dag kan dansk social sikring således fastholdes ved hjælp af en A1-blanket. EU-Domstolens Generaladvokat mener imidlertid i to sager, der verserer ved EU-Domstolen, at særreglen ikke gælder for sporadiske udlandsrejser.

Vi har tidligere omtalt sagerne, som omhandler hhv. en key account manager og en skiinstruktør. Den sag, som er mest interessant, er sagen om key account manageren. Sagen handler om en medarbejder, som i 2009 havde 13 dage med sporadiske arbejdsdage uden for sit sædvanlige arbejdsland (Holland). Du kan læse mere om sagerne her:

EU-Domstolens Generaladvokat har nu afgivet sine forslag til afgørelser i sagerne.

Generaladvokaten kommer frem til, at key account manageren ikke var omfattet af den særlige regel om arbejde i flere lande, fordi arbejdsmønsteret ikke var fast.

Generaladvokaten kommer derefter noget overraskende frem til, at der helt kan ses bort fra arbejdet uden for Holland.

Det er PwC’s vurdering, at såfremt EU-Domstolen følger Generaladvokatens forslag, vil det indebære en helt ny situation for forretningsrejsende. Det vil således ikke længere være muligt at få en A1-blanket baseret på et sporadisk rejsemønster i flere EU/EØS-lande.

A1-blanketten har ofte en konkret og væsentlig betydning for forretningsrejsende. Den skal anvendes for blandt andet at undgå at betale sociale sikringsbidrag i udlandet.

PwC ser også, at A1-blanketten bliver anvendt som en slags ”licence to operate”. Det vil sige, at medarbejderen bliver forment adgang til et work site i udlandet, hvis ikke A1-blanketten foreligger.

I visse EU/EØS-lande skal blanketten anvendes ved registrering af medarbejderens arbejdsophold eller ved myndighedskontrol.

Endelig ser PwC, at udenlandske hovedentreprenører kræver, at danske underleverandører har A1-blanketter for deres medarbejdere i udlandet. Hvis det ikke er tilfældet, kan der stilles krav om entreprenør- eller kædeansvar.

Det fremgår af sagen om key account manageren, at sagen vedrører forretningsrejser, som ikke var beskrevet i ansættelseskontrakten. PwC anbefaler derfor, at udlandsrejser, som kan forudses, bliver beskrevet i ansættelseskontrakten eller lignende. 

 

Kontakt os

Jonna Skovdal
Director
Tlf: 3945 3322
E-mail

Adam Rewucha
Senior Manager
Tlf: 3945 9410
E-mail

Christian Hviid Madsen
Assistant Manager
Tlf: 3945 3946
E-mail

Følg PwC