Kom godt ud af Danmark – Optimer dine medarbejderes muligheder for at anvende den særlige skatteordning i fremtiden

17/03/17

Vi oplever, at flere og flere forlader Danmark i den tro, at de kan vende tilbage til Danmark efter 10 år med mulighed for at anvende den særlige skatteordning. Vi ser imidlertid flere eksempler på, at SKAT giver afslag på ansøgninger om den særlige skatteordning, også selvom der er gået 10 år, siden personen var i landet sidst. I en del tilfælde kunne det være undgået, hvis personen havde fået den nødvendige rådgivning i forbindelse med fraflytningen.

Den særlige skatteordning

I Danmark har vi en særlig gunstig skatteordning for forskere og højtlønnede medarbejdere. Når visse betingelser er opfyldt, kan medarbejdere, der rekrutteres fra udlandet, blive beskattet af deres lønindkomst (fx kontantløn, fri bil og telefon) med en særlig bruttoskat på 31.92 % i op til 5 år i stedet for beskatning efter de progressive skattesatser.

Én af betingelserne for at anvende den særlige skatteordning er, at medarbejderen ikke må have været fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark af visse indtægter i 10 år forud for ansættelsen i Danmark.

Flere af dem, der ikke får godkendt deres ansøgning om at blive omfattet af den særlige skatteordning, får afslag netop på grund af, at de ikke opfylder denne betingelse.

Eksempler på, hvad medarbejderen skal være opmærksom på

Medarbejderen skal være særlig opmærksom på følgende i forbindelse med sin fraflytning:

  1. Er medarbejderen korrekt registreret som fraflyttet hos SKAT?
    Medarbejderen skal sørge for at få meddelt sin fraflytning til SKAT. Det er ikke tilstrækkeligt, at medarbejderen har frameldt sig ved Folkeregisteret. Vi anbefaler, at man kontrollerer, at fraflytningen også er registreret korrekt i SKATs systemer, fx på selvangivelsen eller årsopgørelsen.
  2. Har medarbejderen indkomst fra Danmark efter fraflytningen?
    Vi ser i praksis, at SKAT af denne grund kan give afslag på anvendelse af den særlige skatteordning. Medarbejderen bør derfor i hvert af de 10 år efter ophøret af den fulde skattepligt kontrollere sin danske årsopgørelse og sikre sig, at der ikke er medtaget indkomster til beskatning i Danmark, som Danmark ikke kan beskatte, og som senere kan diskvalificere anvendelsen af den særlige skatteordning.
  3. Er personen efter fraflytningen fortsat fuldt skattepligtig til Danmark pga. bolig i Danmark?
    Vi ser i praksis, at mange tror, at de ikke er fuldt skattepligtige til Danmark efter fraflytningen, men at dette ikke er korrekt, hvorved SKAT af denne grund kan give afslag på anvendelse af den særlige skatteordning.

Vi anbefaler derfor, at medarbejderen tager kontakt til SKAT i forbindelse med sin fraflytning og får en skriftlig tilkendegivelse fra SKAT om sin skattepligtsstatus efter fraflytningen, så der ikke er en ubegrundet forventning om, at ens fulde skattepligt er ophørt.

Det er vores opfattelse, at SKAT anvender en stram fortolkning af, hvornår betingelserne for den særlige skatteordning er opfyldt, og det er den enkelte persons eget ansvar at sikre sig en korrekt fraflytning, således at betingelserne for den særlige skatteordning er opfyldt.

Det anbefales derfor, at der er mere fokus på skattepligtsstatus mv. i fraflytningsåret. Man bør derfor kontrollere sine årsopgørelser i de efterfølgende indkomstår for at sikre, at ens skattepligtsstatus er registreret korrekt, og at indkomster, som Danmark ikke kan beskatte, ikke fremgår af årsopgørelsen, så muligheden for at returnere til Danmark efter 10 år og opnå beskatning efter den særlige skatteordning består.

Du kan læse mere om ordningen på SKATs hjemmeside.  

Kontakt os

Mette Lütken Baun
Consultant
Tlf: 8932 0065
E-mail

Camilla Lind
Partner
Tlf: 8932 5669
E-mail

Følg PwC