Regeringen vil sikre virksomheders fradrag for lønudgifter

18/04/17

 

SKAT har i en række sager nægtet fradragsret for lønomkostninger og har gjort gældende, at lønomkostninger skal behandles som alle andre omkostninger. Fradragsretten afhænger således af, om der er tale om fradragsberettigede driftsomkostninger, eller der er tale om ikke-fradragsberettigede omkostninger til etablering eller udvidelse af en eksisterende virksomhed. I to domme fra Østre Landsret fra den 1. juni 2016 fik Skatteministeriet medhold i, at sådanne lønudgifter til egne medarbejdere ikke kunne anses som en fradragsberettiget driftsomkostning. Skatteministeriet tabte dog sagerne med den begrundelse, at der var tale om en praksisændring, der ikke kan gennemføres uden en offentlig klar tilkendegivelse af praksisændringen. Skatteministeriet har indbragt sagerne for Højesteret, og det forventes, at Højesteret afsiger dom i juni 2017.

Nu har Skatteministeriet i en pressemeddelelse givet udtryk for, at regeringen ønsker at sikre virksomheders fradragsret for sædvanlige lønudgifter. Skatteministeren lægger især vægt på, at formålet er at friholde erhvervslivet fra en tung administrativ byrde ved at skulle opdele lønudgifter i henholdsvis fradragsberettigede og ikke-fradragsberettigede omkostninger.

Regeringen afventer Højesterets domme, før der vil blive udarbejdet udkast til lovgivning på området, men Skatteministeriet giver udtryk for, at udfaldet af dommene ikke vil have betydning for, hvorvidt virksomheder skal have fradrag for disse lønudgifter.

 

Kontakt os

Niels Winther-Sørensen
Partner, FS Tax/VAT
Tlf: 3945 9131
E-mail

Anne Cathrine Primdal Allentoft
Partner, Tax
Tlf: 3945 9435
E-mail

Charlotte Dohm
Skattepartner, statsaut. revisor
Tlf: 3945 9428
E-mail

Følg PwC