Topchefer i medie- og underholdningsbranchen tror på vækst

19/04/17

 

De seneste to årtier har CEO’erne i medie- og underholdningsbranchen oplevet en stor transformation primært på baggrund af globaliseringen og den teknologiske udvikling, og ny forbrugeradfærd stiller større krav til virksomhederne i branchen. På trods af dette tror CEO’erne stadig på vækst, viser en ny toplederundersøgelse fra PwC om medie- og underholdningsbranchen.

Ifølge PwC’s CEO Survey 2017 med svar fra knap 100 topledere fra medie- og underholdningsbranchen har globaliseringen og den teknologiske udvikling skabt en markant transformation i branchen de seneste to årtier. Det har medført en række udfordringer for CEO’erne i branchen, som dog stadig tror på vækst i såvel den globale økonomi som i deres egen virksomhed i de kommende 12 måneder. 

Hele 35 % af toplederne tror således på vækst i den globale økonomi de næste 12 måneder, hvilket er en stigning på 13 procentpoint fra sidste år (2016: 22 %). Samtidig tror CEO’erne på vækst i deres egne virksomheder, da 85 % af branchens CEO’er ’i nogen grad’ eller ’i høj grad’ tror på vækst i egen virksomhed de kommende 12 måneder. 

”CEO’erne tror på vækst i såvel den globale økonomi som i deres egen virksomhed. Undersøgelsen viser dog også, at særligt ændringer i forbrugernes vaner, mangel på de rette medarbejdere med nøglekompetencer og hastigheden af den teknologiske udvikling bekymrer toplederne,” forklarer Leif Ulbæk Jensen, partner og medieekspert i PwC.  

Ser vi nærmere på topledernes planer for de kommende 12 måneder, er det særligt organisk vækst (79 %), omkostningsreduktion (59 %) og nye, strategiske alliancer (59 %), der ligger højt på agendaen. De har dog samtidigt øje for potentielle risici, som globaliseringen og den teknologiske udvikling har medført, inden for fx it-sikkerhed, privat data og piratkopiering. 

Flere bekymringer 

I dag er CEO’erne i medie- og underholdningsbranchen mere bekymrede end sidste år, hvad angår den ændrede forbrugeradfærd. Hvor 76 % af CEO’erne sidste år var bekymret for dette, er tallet i år steget til hele 81 %, og det er dermed blevet den største bekymring for toplederne i branchen.  

Over halvdelen af CEO’erne (56 %) mener samtidig, at teknologi vil ændre konkurrencen i branchen over de næste 5 år, og de har ’digitale og teknologiske evner’ og ’innovation’ som deres top fokusområder.

”Nye muligheder inden for teknologien påvirker, hvordan indhold skabes og distribueres. Medieforbrugere i dag forventer meget mere for pengene end for blot nogle få år siden. Hvis virksomhederne i medie- og underholdningsbranchen fortsat skal være relevante og kunne klare sig i en skærpet konkurrencesituation, er det afgørende at investere i de rette digitale løsninger og kompetencer, som imødekommer forbrugernes ønsker,” forklarer Leif Ulbæk Jensen.

Mangel på talent

Undersøgelsen viser desuden, at 78 % af CEO’erne i medie- og underholdningsbranchen er bekymrede for adgangen til talent, og 72 % ser manglende adgang til talent som den største trussel mod vækst. Det er lederevner, som CEO’erne vurderer som den tredjevigtigste kompetence (kun overgået af evnen til at tilpasse sig og problemløsning), og samtidig finder hele 78 % det svært at rekruttere personer med netop denne kompetence. Kreativitet og innovation er også vigtige kompetencer for CEO’erne i branchen. 

”For at imødekomme forbrugernes ønsker sigter CEO’erne efter at samle en medarbejderstab med et bredere sæt af egenskaber, som særligt omfatter kreativitet, innovation og lederevner. Nok skal der investeres i teknologi, men gevinsten opstår først, når et team på tværs af kompetencer evner at være kreative, kunne samarbejde og vise lederskab. Forbrugerne efterspørger ikke teknologi, men indhold og relevante platforme,” forklarer Leif Ulbæk Jensen. 

Digital usikkerhed 

Tillid er rykket længere op på CEO’ernes agenda inden for de seneste år og er blevet et langt vigtigere fokusområde i dag. Det hænger sammen med, at den teknologiske udvikling har medført nye risici for virksomhederne såsom sikkerhedsbrud og trusler mod private data. Det gælder især på de sociale medier, som 95 % af CEO’erne tror kan have en negativ effekt på tilliden fra stakeholdere over de næste 5 år.

”De nye risici har fået CEO’erne i branchen til at øge deres fokus på, hvordan de kan skabe sikkerhed for deres interessenter. Effektiv og troværdig håndtering af kritiske persondata, kan være med til at differentiere dem i forhold til deres konkurrenter,” siger Leif Ulbæk Jensen.

 

Kontakt os

Leif Ulbæk Jensen
Partner, statsaut. revisor
Tlf: 3945 9216
E-mail

Følg PwC