EU-domstolen afgør opsigtsvækkende sag om A1-afgørelsen

15/05/17

EU-domstolen har i en ny afgørelse taget stilling til, hvorvidt myndigheder i arbejdslandet er berettiget til at tilsidesætte andre landes afgørelser om social sikring (A1).

EU-domstolen underkender i sin afgørelse de franske socialforsikringsmyndigheders afgørelse om at tilsidesætte A1-blanketter udstedt i Schweiz.

Læs mere om de konkrete omstændigheder i sagen via dette link fra vores tidligere omtale.

EU-domstolens faste hånd…

Op til domsafsigelsen har der været spekuleret i, om EU-domstolen ville anerkende, at de franske myndigheder kunne tilsidesætte A1-afgørelserne under henvisning til den tvivlsomme kvalitet af afgørelserne fra Schweiz.

Det EU-retlige loyalitetsprincip fastslår, at myndigheder og domstole i de forskellige EU/EØS-lande skal anerkende de afgørelser, der træffes af andre medlemsstaters myndigheder.

Af samme årsag er det ikke et overraskende resultat, at EU-domstolen kommer frem til, at Frankrig ikke kan opretholde deres tilsidesættelse af A1-afgørelser.

EU-domstolen ryster altså ikke på hånden, når det kommer til A1-afgørelsernes bindende kraft – i hvert fald ikke endnu…

Der er flere sager på vej til EU-domstolen, hvor spørgsmålet om en A1-afgørelse, der åbenlyst er udfyldt ukorrekt eller mangelfuldt, kan opretholdes.

Årsagen til at EU-domstolen ikke ryster på hånden i denne sag er endvidere, at de franske myndigheder i processen op til tilsidesættelsen af de pågældende A1-afgørelser havde begået en række fodfejl i det administrative system, der håndterer tilsidesættelse af A1-afgørelser.

Det er derfor interessant at afvente, hvad EU-domstolen siger, når den præsenteres for andre lignende sager.

Kontakt os

Jonna Skovdal
Director
Tlf: 3945 3322
E-mail

Adam Rewucha
Senior Manager
Tlf: 3945 9410
E-mail

Christian Hviid Madsen
Tlf: 3945 3946
E-mail

Følg PwC