SKATs fortolkning af begrebet byggegrund ender i EU-Domstolen

18/05/17

Vestre Landsret har i en ny kendelse besluttet, at EU-Domstolen skal tage stilling til fortolkningen af begrebet ”byggegrund”.

Vi omtalte i januar 2016 en afgørelse fra Landsskatteretten, der fastslog, at en ”byggegrund” er et ubebygget areal. Ifølge Landsskatteretten udgør et salg af en grund med en eksisterende bygning et salg af et bebygget areal og ikke en byggegrund i momsmæssig forstand.

Som forventet indbragte SKAT afgørelsen for domstolene, og det er i forbindelse med Vestre Landsrets vurdering af sagen, at landsretten har besluttet at henvise spørgsmålet til EU-Domstolen.

Kort om sagen

Sagen, der er under behandling i Vestre Landsret, vedrører et salg af et pakhus og efterfølgende videresalg heraf. For at realisere planerne for arealet skal pakhuset i vidt omfang nedrives, hvilket foretages af den endelige køber af pakhuset. Sælger har ingen rolle i nedrivningen.

Landsskatteretten vurderede i 2016, at der ikke i en sådan situation kan lægges vægt på købers hensigt om at nedrive bygningen, medmindre der er helt særlige forhold omkring bygningens størrelse og tilstand, der taler for dette, eller såfremt sælger foretager nedrivningen. Der var derfor tale om et salg af en eksisterende bygning og ikke et ubebygget areal.

For yderligere beskrivelse af sagen henviser vi til vores tidligere nyhed, som kan ses her.

Endelig vurdering af SKATs praksis

EU-Domstolen skal nu tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en ubebygget grund, når der sker levering af en fast ejendom, hvor der på leveringstidspunktet er en eksisterende bygning på ejendommen, og hvor det er hensigten, at køberen af ejendommen skal rive bygningen ned.

EU-Domstolen skal således tage stilling til, om SKATs skærpede fortolkning af begrebet byggegrund er forenelig med EU-retten. En fortolkning som Vestre Landsret kalder for abstrakt.

PwC: Vi ser frem til afklaring

Vi mener, at SKAT i flere år er gået meget langt i fortolkningen af begrebet ”byggegrund”, og SKATs praksis på området har medført en række udfordringer samt stor usikkerhed for aktørerne i markedet.

Vi ser derfor frem til en afklaring fra EU-Domstolen af, om SKATs byggegrundsbegreb er foreneligt med EU-retten. Herudover håber vi, at EU-Domstolen vil bidrage med yderligere relevante fortolkningselementer til vurderingen af, hvornår der er tale om et salg af en eksisterende bygning, og hvornår der er tale om et salg af en byggegrund.

Det er vores forventning, at EU-Domstolen når frem til, at der i den konkrete sag ikke er tale om en byggegrund.

Kontakt os

Asger Hauchrog Engvang
Director, indirekte skatter
Tlf: 8932 5555
E-mail

Line Høvring Lassen
Manager, indirekte skatter
Tlf: 3945 3573
E-mail

Følg PwC