Delvist farvel til eksportmomsordningen allerede fra 2018

27/06/17

Vi har tidligere skrevet i Dialog – læs mere her – at man fra politisk side lagde op til finansiere Nordsøaftalen ved at afskaffe en væsentlig del af eksportmomsordningen – den såkaldte forskudsmoms, der også går under populærbetegnelsen ”det stående lån”

Med et netop fremsat lovforslag bevæger vi os endnu et skridt nærmere et farvel til forskudsmomsen – og tilmed med en kort frist til at forberede tilværelsen uden den mulighed.

Et brat farvel til forskudsmomsen

Med det netop fremsatte lovforslag er det politiske forlig omkring finansiering af Nordsøaftalen ved at blive omsat til juridisk virkelighed.

Det der i lovforslaget lægges op til er at fjerne er eksportvirksomhedernes mulighed for at få et rentefrit, stående lån på ca. 14.400 kr. pr. eksportmillion.

For mange virksomheder er dette lån en vigtig kilde til likviditet – for en række virksomheder måske endda likviditet, der er svært at skaffe andre steder og uden tvivl på helt andre vilkår, hvis den kan skaffes.

Denne bekymring deler Skatteministeriet dog ikke. I bemærkningerne til lovforslaget bemærker man, at konjunkturerne i dag er væsentlig anderledes end tilbage i 1980, hvor ordningen blev indført, og derfor kan ordningen ikke længere forklares eller forsvares med konjunkturmæssige forhold. Med andre ord det nuværende renteniveau kalder ikke på en særlig hjælpende hånd i form af forskudsmoms.

Denne del må dog stå for ministeriets egen regning – i praksis er det meget forskellige vilkår, virksomheder stilles overfor, og for en række danske virksomheder er likviditet alt andet end gratis, hvis den overhovedet kan opnås.

Derudover lægges der op til et brat farvel – bliver lovforslaget vedtaget i den nuværende form, skal alle eksisterende lån være betalt tilbage senest d. 15. januar 2018. Sker dette ikke, ”koster” det renter til SKAT. Denne rente udgør pt. 0,8 % pr. måned.

Så har man det stående lån og umiddelbart svært ved at undvære likviditeten, vil vi anbefale, at man allerede nu forbereder sig, så gæld til SKAT undgås.

En del af eksportmomsordningen lever stadig

Selvom der vinkes farvel til det stående lån, så lever den anden del af eksportmomsordningen fortsat. Der kan altså fortsat være en likviditetsmæssig fordel at hente ved at fakturere eksportomsætning igennem en særskilt momsregistrering. Se mere om den mulighed her.

Vi står naturligvis til rådighed for råd og vejledning.

Kontakt os

Claus Boldt
Partner, leder af ITX
Tlf: 3945 9008
E-mail

Sandra Erichsen
Director, indirekte skatter
Tlf: 8932 5654
E-mail

Jesper Bianco Hildebrandt
Senior Manager, indirekte skatter
Tlf: 8932 5665
E-mail

Følg PwC