Kontrol med forretningsrejsende i EU: Alle brancher undtagen vejtransport

07/07/17

Danske virksomheder, som sender medarbejdere på forretningsrejser til andre EU-lande, bliver kontrolleret på grund af nye EU-regler. Nyt forslag skal løse problemet for vejtransportbranchen. Andre brancher får imidlertid ingen løsning.

Danske virksomheder møder lige nu udfordringer, fordi udenlandske myndigheder er begyndt at fokusere på kontrol af danske medarbejderes løn- og ansættelsesvilkår under kortvarige tjenesterejser i andre EU-lande – eksempelvis på en forretningsrejse af 1 dags varighed. Det skyldes, at der kom nye EU-håndhævelsesregler i juni 2016. Reglerne har medført øget kontrol med bl. a. ansættelseskontrakter, løn- og timesedler samt den såkaldte blanket A1 om social sikring. Non-compliance kan medføre bøder.

Europa-Kommissionen har nu foreslået en løsning, som vil betyde, at EU-håndhævelsesreglerne ikke gælder ved arbejde i op til 3 dages varighed i et andet EU-land. Løsningen gælder imidlertid kun for vejtransportbranchen.

Baggrunden for forslaget er, at vejtransportbranchen er en branche, hvor medarbejdere ofte arbejder kortvarigt i forskellige EU-lande, og det giver en uforholdsmæssig administrativ byrde for arbejdsgiveren. Andre brancher, som har samme vilkår – eksempelvis konsulenter, montører og vikarer – skal fortsat håndtere udenlandske håndhævelseskrav, selv ved helt korte forretningsrejser i udlandet. Danske virksomheder, som sender deres medarbejdere på forretningsrejser til udlandet, skal med andre ord fortsat have styr på de udenlandske regler og håndhævelsesforanstaltninger.

I forhold til vejtransportbranchen har Europa-Kommissionen foreslået nærmere bestemmelser for, hvordan 3-dages grænsen skal beregnes. Derudover stiller man forslag om, hvilke krav til fremvisning af forskellige dokumenter og erklæringer mv, som kontrolmyndighederne i andre EU-lande kan stille til danske transportvirksomheder før, under og efter kørslen.

Hvis du vil høre mere om, hvordan du kan håndtere dine internationale forretningsrejsende, er du altid velkommen til at kontakte PwC.

Kontakt os

Adam Rewucha
Senior Manager
Tlf: 3945 9410
E-mail

Jeanette Vallat
Senior Manager
Tlf: 3945 9250
E-mail

Følg PwC