Ny markedsføringslov: Husk at opdatere ansættelsesretlige paradigmer

07/08/17

Den nye markedsføringslov trådte i kraft den 1. juli 2017. Den nye lov indeholder ikke væsentlige ændringer i retstilstanden, men har fået et eftersyn, for at skabe en mere overskuelig og tidssvarende lov. Den nye lov indebærer dog en nævneværdig ændring på det ansættelsesretlige område.

Henvisning til god markedsføringsskik og respekt for erhvervshemmeligheder

Det er ganske sædvanligt, at der i opsigelsesbreve og fratrædelsesaftaler med videre henvises til reglerne i markedsføringsloven. Vi ser også, at dette sker i visse ansættelsesaftaler. Virksomheder minder normalt deres medarbejdere om at respektere virksomhedens erhvervshemmeligheder samt at udvise god markedsføringsskik i ansættelsesretlige dokumenter.

Tidligere skete dette med henvisning til markedsføringslovens §§ 1 og 19, fra 1. juli 2017 skal der henvises til markedsføringslovens §§ 3 og 23, hvor § 3 vedrører god markedsføringsskik (tidligere § 1) og § 23 vedrører respekten for virksomhedens erhvervshemmeligheder (tidligere § 19). Det er derfor vigtigt at opdatere virksomhedens paradigmer.

PwC hjælper gerne

PwC’s HR-jura team hjælper gerne med opdateringen af ansættelsesretlige paradigmer og yder i øvrigt rådgivning om, hvordan en virksomhed kan beskytte sig bedst muligt mod eksempelvis konkurrerende virksomhed via kunde- og konkurrenceklausuler.

Du er velkommen til at tage fat i vores eksperter for en uforpligtende drøftelse.

Kontakt os

Jeanette Vallat
Senior Manager
Tlf: 3945 9250
E-mail

Christian Hviid Madsen
Tlf: 3945 3946
E-mail

Følg PwC