Regeringen vil reducere momsordning for almennyttige foreninger m.fl. fra 2018

05/09/17

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Op til 155 mio. kr. – så meget vil regeringens sparekniv skære i den såkaldte momskompensationsordning. Momsudgifter afholdt i 2017 bliver også ramt med det nuværende oplæg.

Siden 2007 har diverse velgørende og almennyttige fonde, foreninger mm. haft mulighed for at få refunderet en del af deres udgifter til købsmoms gennem en særlig momskompensationsordning.

Regeringen vil som en del af finanslovsforslaget ændre denne ordning fra 2018, da de mener, at ordningen er blevet udhulet af foreninger mm. som den ikke er tiltænkt. Om ordningen afskaffes eller ”tilpasses” vil afhænge af de politiske forhandlinger, men der er i finanslovsforslaget trods alt afsat 67 mio. kr. til støtte for de foreninger mm., man ønsker at støtte.

Der er ingen tvivl om, at regeringens forslag kommer til at kunne mærkes blandt de berørte institutioner, som de senere år har fået delvis kompensation for momsudgifter. Nogle synes klart at stå til at miste hele støtten, men om der vil være andre, der trods alt opnår samme eller måske ligefrem højere støtte end hidtil, afhænger af finanslovsforhandlingerne.

Regeringens forslag rammer 2017-udgifter til moms

Hvis der ikke afsættes et beløb – eller et mindre beløb – til momskompensation på finansloven for 2018 betyder det, at de momsudgifter, som foreningerne mm. afholder her i 2017, ikke kompenseres efter momskompensationsordningen.

Ikke nok med at de berørte foreninger mm. ikke bliver varslet i forhold til en udfasning i kompensationen, så rammer regeringens forslag også de almennyttige foreninger mm. allerede i 2017.

De almennyttige foreninger mm. skal nemlig – hvis ordningen ikke bliver afskaffet – først ansøge om kompensation for moms afholdt i 2017 den 1. juli 2018. De beløb, der herefter udbetales, bliver finansieret med det beløb, der er afsat på finansloven for 2018 (udbetales i november 2018).

PwC’s anbefaling

Vi anbefaler, at de berørte foreninger mm. forsøger at påvirke processen gennem relevante organisationer, da en hurtig afskaffelse/reduktion efter vores vurdering kan have markant større konsekvenser, end man politisk er opmærksom på. Herudover mangler der klarhed over, hvordan den nye reserve på 67 mio. kr. fordeles.

Vi bidrager naturligvis gerne til denne proces. Herudover assisterer vi gerne med at estimere, hvordan regeringens forslag påvirker jeres institution, samt at undersøge hvad I alternativt kan gøre, hvis ordningen afskaffes.

Kontakt os

Asger Hauchrog Engvang
Director, indirekte skatter
Tlf: 8932 5555
E-mail

Jacob Holme
Director, indirekte skatter, PwC Denmark
Tlf: 8932 5674
E-mail

Følg PwC