Social sikring for udenlandske bestyrelsesmedlemmer

04/09/17

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Indtil nu har danske virksomheder kunnet risikere, at udenlandske bestyrelsesmedlemmer blev socialforsikrede i udlandet, når de udførte selv en meget lille del af bestyrelsesarbejdet i deres hjemland. Det har betydet, at den danske virksomhed skal registrere sig og betale sociale bidrag i udlandet. EU-domstolen har afsagt en dom, som løser de mest ekstreme tilfælde. Hovedproblemet er imidlertid fortsat uløst.

I de seneste år er det blevet stadig mere almindeligt for større danske virksomheder at have udenlandske bestyrelsesmedlemmer.

Bor bestyrelsesmedlemmet i et andet EU/EØS-land, er der en overhængende risiko for, at bestyrelsesmedlemmet er socialforsikret i sit bopælsland. Er det tilfældet, skal den danske virksomhed overholde udenlandske forpligtelser om social sikring. Dette indebærer typisk, at virksomheden skal registrere sig i udlandet og betale udenlandske sociale bidrag, som kan udgøre ca. 20-40 % af bestyrelseshonoraret. Det er både dyrt og besværligt.

Problemet med bestyrelsesmedlemmerne opstår, når bestyrelsesmedlemmet udfører arbejde i hjemlandet – enten som en del af det danske bestyrelseshverv (eksempelvis mødeforberedelse), eller fordi bestyrelsesmedlemmet har en anden hovedbeskæftigelse parallelt med sin danske bestyrelsespost.

Det mest ekstreme tilfælde er, når bestyrelsesmedlemmet ikke har andre ansættelser end den danske bestyrelsespost og arbejder en meget lille del i hjemlandet – en såkaldt marginal del, som kan være op til 5 %. Det har indtil nu været uklart, om det udenlandske bestyrelsesmedlem skal være socialforsikret i hjemlandet i en sådan situation, eller om man kan se bort fra aktiviteten i udlandet, fordi den er marginal. Spørgsmålet har været diskuteret blandt praktikere og teoretikere, men der har ikke været noget klart svar.

EU-domstolen har nu i en dom afgjort, at der kan ses bort fra marginal aktivitet i udlandet i sådanne situationer, så den danske virksomhed undgår forpligtelser i udlandet.

Fremtidig håndtering af bestyrelsesmedlemmer

EU-domstolen præciserer også, at det altid er nødvendigt at indhente en såkaldt A1-attestation for bestyrelsesmedlemmet, der har aktiviteter på tværs af landegrænser, uanset hvor lille udlandsbeskæftigelsen er. A1-attesten er en EU-attest, som man søger hos myndighederne i bestyrelsesmedlemmets bopælsland, der afgør, hvilket EU/EØS-land bestyrelsesmedlemmet er socialforsikret i.

Bestyrelsesmedlemmer, som kun udfører mindre end 5 % af beskæftigelsen i et andet EU-land, vil være omfattet af dansk social sikring.

Bestyrelsesmedlemmer, som udfører mere end 5 % af beskæftigelsen i udlandet, vil i de fleste tilfælde være omfattet af et udenlandsk socialforsikringssystem, som medfører øget administration og ekstraomkostninger for den danske virksomhed.

Da dommen er helt ny, afventer PwC at se, hvordan dommen vil blive administreret af myndigheder i praksis.

Har du udenlandske bestyrelsesmedlemmer?

Hvis der er udenlandske medlemmer i bestyrelsen hos din virksomhed, tager PwC’s eksperter gerne et uforpligtende møde om, hvordan I håndterer jeres bestyrelsesmedlemmer i forhold til social sikring.
 

Kontakt os

Jonna Skovdal
Director
Tlf: 3945 3322
E-mail

Adam Rewucha
Senior Manager
Tlf: 3945 9410
E-mail

Christian Hviid Madsen
Assistant Manager
Tlf: 3945 3946
E-mail

Følg PwC