Polen styrker indsatsen mod momssvindel – rammer de nye rapporteringsregler din virksomhed?

02/10/17

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Som led i kampen mod momssvindel indfører Polen nye regler, der har til formål at bekæmpe momskarruseller og svindel med afgifter. De nye rapporteringsregler omfatter særligt udsatte varer, der fysisk befinder sig på Polens territorium. Herudover forventes reglerne udvidet til at omfatte medicinske produkter inden årets udgang.

Det er PwC’s vurdering, at de nye regler vil påføre virksomheder, der fører de specifikke varer ind eller ud af Polen en stor administrativ byrde.

Pligt til at indberette bevægelser i Polen

De nye regler, der indfører en pligt til at indrapportere varers bevægelse i Polen rammer følgende virksomheder:

  • Transportvirksomheder, der udfører transport af varer i Polen
  • Virksomheder, der bringer særligt udsatte varer ind i eller ud af Polen
  • Farmaceutiske virksomheder (på sigt).

Reglerne rammer ovennævnte virksomheder, uanset om de er etableret i Polen eller ej.

De særligt udsatte varer, som bliver omfattet er positivt oplistet i lovgivningen:

Omfattet er blandt andet visse typer af sprit, olie og alkohol. Indrapporteringen af varernes bevægelser omfatter disse varer, når de befinder sig på polsk territorium, dvs. varer der føres ind eller ud af Polen samt varer, der er i transit gennem Polen. Inden udgangen af 2017 forventes det, at indrapporteringspligten udvides til medicinske produkter.

Stort fokus fra myndighederne

De polske myndigheder er med de nye regler bemyndiget til at foretage kontrol ved mistanke om manglende overholdelse af rapporteringskravene. Myndighederne har i tilfælde af tvivl beføjelse til at tilbageholde lastbiler inklusive varerne, mens det undersøges om varernes bevægelser er rapporteret korrekt. I værste tilfælde kan hele varepartiet nægtes adgang til Polen, hvis det ikke er deklareret i systemet.

De polske myndigheder er meget opmærksomme på, at reglerne implementeres korrekt, og virksomheder som ikke overholder de nye rapporteringskrav kan risikere bøder på op til 46% af varernes nettoværdi.

Kontakt PwC

Har din virksomhed aktiviteter i Polen, og er du i tvivl, om den nye indrapporte-ringsforpligtelse berører din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af din virksomheds forhold med henblik på en afklaring heraf.

Kontakt os

Sandra Erichsen
Director, indirekte skatter
Tlf: 8932 5654
E-mail

Line Høvring Lassen
Manager, indirekte skatter
Tlf: 3945 3573
E-mail

Zaza Pernille Ferndal Hansen
Senior Consultant
Tlf: 3945 3988
E-mail

Følg PwC