Afgifter - Så blev den nød knækket!

28/11/17

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Fremsat udkast til lovforslag afskaffer den længe omstridte afgift på nødder mv.

Som led i regeringens erhvervs- og iværksætterinitiativer har regeringen fremsat et udkast til lovforslag, der medfører en række afgiftsmæssige ændringer.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan de foreslåede lovændringer påvirker din virksomhed, er du altid velkommen til at kontakte os.

Afgiften på nødder fjernes

Afgiften på nødder har længe været til diskussion, da det er en dyr og administrativ tung afgift for virksomheder i Danmark.

Regeringen foreslår nu, at afgiften på nødder – den såkaldte råstofafgift – fjernes fra den 1. januar 2020.

Selvom vi skal vente helt til den 1. januar 2020, så vil virksomhederne allerede fra den 1. januar 2018 opleve en lempelse af afgiften på nødder, da afgiftssatserne på nødder halveres.

Vær desuden opmærksom på, at afgiften på nøddemasser og lignende uden indhold af sukker eller chokolade også halveres fra den 1. januar 2018. Det gælder fx peanut butter. Peanut butter, der er tilsat nødder mv. (chrunchy peanut butter) har været en afgiftspligtig vare siden den 1. september 2017. Peanut butter uden tilsat hakkede nødder mv. har været fritaget for afgift. Med den foreslåede lovændring tyder det dog på, at der fra den 1. januar 2018 skal betales afgift af både peanut butter og chrunchy peanut butter.

Afgiften på marcipan, nougatvarer og andre nøddemasser, der er tilsat sukker eller chokolade, er uændret. Vi fortolker dette som, at der er en risiko for, at peanut butter med tilsat sukker er en fuld afgiftspligtig vare – også efter afskaffelsen af råstofafgiften.

Adgang til godtgørelse af afgift

Virksomheder, der har en lagerbeholdning af nødder, nøddemasser mv., som der allerede er betalt afgift af, får mulighed for at få udbetalt differencen ved ændring af afgiftssatserne den 1. januar 2018 samt ved ophævelse af afgiften den 1. januar 2020.

For at opnå en godtgørelse af afgiftsdifferencen skal virksomheden sende en specificeret lageropgørelse til SKAT. Opgørelsen skal være SKAT i hænde senest den 14. januar 2018.

Afgiften på te fjernes

Som det eneste land i EU har Danmark afgift på te. Det ønsker regeringen nu at ændre ved at ophæve afgiften på te fra den 1. januar 2018.

Der er mulighed for at få godtgjort afgiftsdifferencen ved en eventuel lagerbeholdning den 1. januar 2018, se ovenfor.

De planlagte afgiftsstigninger annulleres

Pr. 1. januar 2018 skulle afgiftssatserne på en række afgiftspligtige varer stige.

Regeringen foreslår dog, at afgiften på følgende varer ikke stiger, men derimod forbliver uændret:

  • Chokolade- og sukkervarer
  • Dækningsafgiftspligtige chokolade- og sukkervarer
  • Kaffe og kaffeerstatninger
  • Glødelamper
  • Cigaretpapir
  • Skrå og snus
  • Konsum-is
  • Vin.

Behandling i Folketinget

Regeringens udkast til lovforslag forventes vedtaget i løbet af december 2017. Vi følger tæt med i, om der er ændringer i det vedtagne lovforslag sammenlignet med udkastet til lovforslag.

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz
Director, indirekte skatter
Tlf: 3945 9463
E-mail

Johanne-Marie Nielsen
Consultant, indirekte skatter
Tlf: 3945 9038
E-mail

Følg PwC