Få indsigt i EU-persondataforordningen (GDPR) via e-learning

13/11/17

Persondataforordningen [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679], som finder anvendelse fra den 25. maj 2018, stiller skærpede krav til, hvordan vi behandler personoplysninger. Hovedformålet med forordningen er at styrke beskyttelsen af personoplysninger for derigennem at skabe større tillid til den digitale verden, som vi lever og driver forretning i i dag.

Alle virksomheder, der behandler personoplysninger, skal således iagttage reglerne i persondataforordningen, fx i forbindelse med behandling af personoplysninger i HR-øjemed, kundedatabaser og behandling af personoplysninger på leverandører og samarbejdspartnere.

Denne nye forordning stiller en række væsentlige og omfangsrige ændringer i forhold til den eksisterende persondatalov. Disse ændringer vil have en markant effekt på den måde, som alle virksomheder arbejder på. Derfor er der ikke kun tale om en juridisk vurderingsopgave, men et forandringsprojekt, der påvirker hele forretningen, og dermed alle medarbejdere, hvilket betyder, at medarbejdere skal trænes.

En træning, der skal sikre, at medarbejderne har tilstrækkelig forståelse for kravene, så de vil og kan efterleve dem i hverdagen.

PwC har udviklet et sæt e-learningmoduler, som på en letforståelig og pædagogisk måde bringer GDPR-kravene ’i øjenhøjde’.

Desuden giver e-learningen også dokumentation for, at din virksomhed har gennemført en træning, som medarbejderne ved afslutning af testen kan vise, at de har forstået.

Fleksibel modulopbygning

PwC’s e-learning er opbygget af moduler, der gør det muligt for din virksomhed at tilpasse den til netop jeres behov.

Fx vil behovet for viden om persondataforordningen blandt medarbejdere, ledere og afdelinger være forskelligt. Derfor giver PwC’s e-learning mulighed for at uddanne medarbejdere efter behov, uanset kompetence- og ansvarsområde.

Vi har udarbejdet følgende moduler grupperet i en række pakker, som kan ændre og tilpasses jeres behov.

PwC anbefaler …

Kort sagt anbefaler vi, at I anvender e-learning til:

  • Alle medarbejdere i virksomheden, der skal arbejde med persondata.
  • De medarbejdere, der skal i gang med at ’mappe’ data og processer.
  • HR-medarbejdere, der behandler medarbejderdata.
  • Medarbejdere, der skal arbejde med databehandleraftaler og eksterne parter.
  • It-medarbejdere, der skal rapportere mistanke om eller faktiske sikkerhedsbrud til datatilsynet.
  • De medarbejdere, der har opgaver i relation til informationssikkerhed, herunder risikovurderinger.
  • Projektledere og systemudviklere, der skal leve op til kravene ’privacy by design’ og ’default’.

E-learning om EU's persondataforordning

Lær om de nye krav med PwC’s e-learning om EU’s persondataforordning. Bestil en enkelt licens eller få en skræddersyet e-learning til hele virksomheden.

Læs mere

loading-player

Playback of this video is not currently available

Kontakt os

Jørgen Sørensen
Partner, Security & Technology, PwC Denmark
Tlf: 3945 3554
E-mail

Christian Jul Jensen
Senior Manager, Security & Technology, PwC Denmark
Tlf: 3945 9403
E-mail

Følg PwC