PwC hjælper med løsning af cash pool-sag ved hjælp af mediation

13/11/17

I en netop løst cash pool-skattesag, hvor PwC har rådgivet virksomheden, tog det én dag – og god forberedelse af selve mediationen fra sagens parter – at løse sagen. Positionerne var ellers inden mediationen fastlåste uden tegn på, at sagen kunne løses.

Mediationens baggrund var et langvarigt revisionsforløb og SKATs foreløbige afgørelse med en indkomstforhøjelse på et væsentligt millionbeløb.

Hvis mediation skal være succesfuldt, bør der investeres noget i forhold til selve forberedelsen fra selskabets side, og man skal desuden have viljen til at se sagen ’fra den anden side’ samt have et mandat til at flytte sig.

Det er PwC’s opfattelse, at mediation i mange sager er et godt alternativ til den normale konfliktløsningsvej, som går gennem Landsskatteretten og domstolene, og som kan tage lang tid.

Særligt er sager, som er tunge på fakta, og hvor analysen af fakta kan give forskellige konklusioner, egnede til denne form for konfliktløsning. Hvis konflikten derimod handler om et principielt lovfortolkningsspørgsmål, så er mediation ikke egnet.

Den konkrete mediationssag var den tredje mediation i SKATs nye pilotordning, og den anden, som PwC har været ansvarlig for.

Begge sager, hvor PwC har været involveret, har ført til en løsning, som både SKAT og selskabet har været glade for.

Fakta om mediation

På grund af lange sagsforløb med transfer pricing-sager åbnede skatteministeren i maj 2016 op for en ny model for mægling i forbindelse med skattetvister, nemlig mediation eller ’alternativ konfliktløsning’.

Baggrunden for skatteministerens initiativ var en stigende utilfredshed i erhvervslivet med SKATs ofte langvarige transfer pricing-revisioner, som – kombineret med store sagspukler i Landsskatteretten – let kunne medføre, at skattesager tog op til 5-10 år, inden sagen eventuelt ville kunne indbringes for domstolene.

Inspirationen til konfliktløsningsmodellen kommer fra de engelske skattemyndigheder, som i flere år har haft succes med at løse konfliktsager på denne måde.

I England anvendes en kombination af eksterne og interne mediatorer, og konflikterne vedrører også andre problemstillinger end transfer pricing.

I Danmark vil der i en pilotfase kun være tale om interne mæglere fra SKAT, men det udelukkes ikke, at der kan inddrages eksterne mæglere, hvis ordningen gøres permanent.

Kontakt os

Hvis din virksomhed overvejer, om mediation kunne være den rette løsningsmetode at benytte sig af, så kontakt PwC for en uformel snak eller et uforpligtende møde.

Kontakt os

Troels Kjølby Nielsen
Partner, PwC Denmark
Tlf: 3945 3213
E-mail

Følg PwC