Nyheder december 2017

Basel IV er endelig ratificeret

Basel IV er endelig ratificeret

Den 7. december 2017 løftede Basel-Komiteen sløret for den endelige version af det længe ventede Basel IV regelsæt, der bliver indfaset fra 2022 til 2027. Overordnet set betyder dette regelsæt, at der er fastlagt et kredit output floor – et såkaldt ”kreditgulv” på 72,5 %. Dette er et mål for, hvor stor kapitalbelastningen ved anvendelse af interne modeller er i forhold til standardmodeller, og målet bliver gradvist indfaset fra 2022 frem til 2027.

Samtidighedskrav ved TP-dokumentation (nye TP-regler)

Samtidighedskrav ved TP-dokumentation (nye TP-regler)

Den hidtidige skattekontrollov er blevet ophævet, idet reglerne er blevet formuleret på ny og overført til to nye love, dels en ny skattekontrollov og dels en ny skatteindberetningslov. På TP-området betyder det, at den hidtidige SKL § 3 B bliver afløst af reglerne i §§ 37-52 i den nye skattekontrollov. Det betyder også, at det eksisterende selvangivelsesbegreb udfases og fremover erstattes af begreberne ”oplysningsskema” og ”oplysningsfrist”.

Best in class: 4 cases om social sikring for svenske medarbejdere

Best in class: 4 cases om social sikring for svenske medarbejdere

PwC ser lige nu en tendens hos de svenske myndigheder til at opkræve social sikring for svenske medarbejdere, som arbejder i Danmark og Sverige. Vi beskriver nedenfor en række tilfælde, hvor det er vigtigt, at man som dansk arbejdsgiver får håndteret situationen korrekt. Sker dette ikke, kan den danske arbejdsgiver risikere at skulle betale social sikring til svenske medarbejdere, svarende til ca. 21 % af den danske bruttoløn.

EU-Rådet offentliggør sortliste over tredjelande, der ikke samarbejder på skatteområdet

EU-Rådet offentliggør sortliste over tredjelande, der ikke samarbejder på skatteområdet

EU-rådet vedtog og offentliggjorde den 5. december 2017 en sortliste over tredjelande, der ikke er samarbejdsvillige, når det kommer til skatteanliggender. Listen er på EU’s dagsorden for at fremme gennemsigtighed på skatteområdet, fair beskatning og implementering af OECD’s initiativer til bekæmpelse af Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Initiativerne skal højne niveauet af global kontrol og håndtering af skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse.

Følg PwC