Nyheder december 2017

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Basel IV er endelig ratificeret

Basel IV er endelig ratificeret

Den 7. december 2017 løftede Basel-Komiteen sløret for den endelige version af det længe ventede Basel IV regelsæt, der bliver indfaset fra 2022 til 2027. Overordnet set betyder dette regelsæt, at der er fastlagt et kredit output floor – et såkaldt ”kreditgulv” på 72,5 %. Dette er et mål for, hvor stor kapitalbelastningen ved anvendelse af interne modeller er i forhold til standardmodeller, og målet bliver gradvist indfaset fra 2022 frem til 2027.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Samtidighedskrav ved TP-dokumentation (nye TP-regler)

Samtidighedskrav ved TP-dokumentation (nye TP-regler)

Den hidtidige skattekontrollov er blevet ophævet, idet reglerne er blevet formuleret på ny og overført til to nye love, dels en ny skattekontrollov og dels en ny skatteindberetningslov. På TP-området betyder det, at den hidtidige SKL § 3 B bliver afløst af reglerne i §§ 37-52 i den nye skattekontrollov. Det betyder også, at det eksisterende selvangivelsesbegreb udfases og fremover erstattes af begreberne ”oplysningsskema” og ”oplysningsfrist”.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Søren Bjerre-Nielsen kåret som Årets Bestyrelsesformand 2017

Søren Bjerre-Nielsen kåret som Årets Bestyrelsesformand 2017

PwC har sammen med en professionel jury kåret bestyrelsesformand for VKR Holding A/S, Søren Bjerre-Nielsen, som Årets Bestyrelsesformand 2017. VKR Holding A/S har de senere år oplevet en fantastisk udvikling i et ellers fladt marked med Søren Bjerre-Nielsen for bordenden i bestyrelseslokalet.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Indien implementerer Master file og CbCR transfer pricing dokumentationskrav

Indien implementerer Master file og CbCR transfer pricing dokumentationskrav

Indien har vedtaget nye regler for transfer pricing (”TP”) dokumentation, som implementerer krav om Master File (MF) og land for land-rapportering (såkaldt ”CbCR”). Reglerne påvirker store og mellemstore danske virksomheder med tilstedeværelse i Indien.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Best in class: 4 cases om social sikring for svenske medarbejdere

Best in class: 4 cases om social sikring for svenske medarbejdere

PwC ser lige nu en tendens hos de svenske myndigheder til at opkræve social sikring for svenske medarbejdere, som arbejder i Danmark og Sverige. Vi beskriver nedenfor en række tilfælde, hvor det er vigtigt, at man som dansk arbejdsgiver får håndteret situationen korrekt. Sker dette ikke, kan den danske arbejdsgiver risikere at skulle betale social sikring til svenske medarbejdere, svarende til ca. 21 % af den danske bruttoløn.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
EU-Rådet offentliggør sortliste over tredjelande, der ikke samarbejder på skatteområdet

EU-Rådet offentliggør sortliste over tredjelande, der ikke samarbejder på skatteområdet

EU-rådet vedtog og offentliggjorde den 5. december 2017 en sortliste over tredjelande, der ikke er samarbejdsvillige, når det kommer til skatteanliggender. Listen er på EU’s dagsorden for at fremme gennemsigtighed på skatteområdet, fair beskatning og implementering af OECD’s initiativer til bekæmpelse af Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Initiativerne skal højne niveauet af global kontrol og håndtering af skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Værdiskabende compliance

Værdiskabende compliance

Overholdelse af lovgivning er et grundvilkår for alle virksomheder, men få brancher reguleres så ofte som den finansielle sektor. Siden finanskrisen har lovgivere og myndigheder øget reguleringen af sektoren, og finansvirksomhederne kæmper en daglig kamp for at efterleve alle nye regler, samtidig med at hastigt udviklende kundebehov og -krav skal imødekommes.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Følg PwC